>0
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
>0
ΩΣ ΠΡΩΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Τσιούφης έχει δημοσιεύσει πάνω από 600 εργασίες σε έγκριτα διεθνή περιοδικά (εκ των οποίων > 124 ως πρώτος συγγραφέας), που αφορούν κυρίως την υπέρταση, τη αρτηριοσκλήρυνση και γενικότερα την καρδιαγγειακή νόσο.

Κυριότερες Ερευνητικές Μελέτες

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΒΡΑΒΕΙΑ & ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ & ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ