Βράβευση 7 πρωτοτύπων εργασιών (full papers) μετά από κρίση

 • 29-2-1996: Πρώτο Βραβείο Νέων Επιστημόνων στα πλαίσια του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αρτηριακής Υπέρτασης για την πρωτότυπη εργασία με θέμα «Επίδραση της Διλτιαζέμης στις μηχανικές ιδιότητες της αορτής σε ασθενείς με ιδιοπαθή υπέρταση. Μελέτη με μια νέα μέθοδο υψηλής ακρίβειας».Κ.Τσιούφης, Χ.Στεφανάδης, Κ.Στράτος, Χ.Βλαχόπουλος, Κ. Τούτουζας, Π. Τούτουζας
 • 3/2/2007: Βραβείο καλύτερης εργασίας στα πλαίσια του 10ου Πανελλήνιου Συνέδριου Αρτηριακής Υπέρτασης για την εργασία με θέμα «Ενισχυμένη υποκλινική φλεγμονή σε μέσης ηλικίας υπερτασικούς ασθενείς με σύνδρομο αποφρακτικής υπνικής άπνοιας: μοριακή προσέγγιση του φορτίου φλεγμονής στον ‘ανήσυχο ύπνο’». Κ.Θωμόπουλος, Κ.Τσιούφης, Α.Αμφιλοχίου, Κ.Δημητριάδης, Μ.Σελιμά, Δ.Τούσουλης, Π.Τούτουζας, Χ.Στεφανάδης, Ι.Καλλικάζαρος
 • 6/2007: Βραβείο καλύτερης εργασίας στα πλαίσια του2ου Συνεδρίου Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων, για την εργασία τους με τίτλο: «Αυξημένα επίπεδα C-αντιδρώσας πρωτεϊνης σε υπερτασικά άτομα με διαταραγμένη κιρκάδια μεταβλητότητα της αρτηριακής πίεσης. Η επίδραση του ορισμού των dippers/non-dippers και της διαφορικής πίεσης στην εκτιμώμενη υποκλινική φλεγμονή». Δ.Συρσελούδης, Κ.Τσιούφης, Κ.Θωμόπουλος, Κ.Δημητριάδης, Ι.Σκιαδάς, Π.Καλύβας, Δ.Τούσουλης, Χ.Στεφανάδης, Ι.Καλλικάζαρος
 • 5/2007: Βραβείο καλύτερης εργασίας στα πλαίσια του 2ου Συνεδρίου Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων για την εργασία με τίτλο «Η υπερτασική απάντηση στην άσκηση συνδέεται με διαστολική δυσλειτουργία της αριστεράς κοιλίας στα πρώιμα στάδια της ιδιοπαθούς υπέρτασης: προσέγγιση μέσω ιστικής Doppler απεικόνισης». Δ.Χατζής, Κ.Τσιούφης, Δ.Τσιαχρής, Ε.Ταξιάρχου, Μ.Σελιμά, Α.Κακκάβας, Ζ.Κυριακίδης, Χ.Στεφανάδης, Ι.Καλλικάζαρος
 • 5/2008: Βραβείο καλύτερης εργασίας στα πλαίσια της Πανελλήνιας Ιατρικής Εταιρείας Διευθυντών Καρδιολογίας για την εργασία με τίτλο “Assymetric dimethylarginine and C-reactive protein as independent predictors of low-grade albuminuria in essential hypertension”. Κ.Δημητριάδης, Κ.Τσιούφης, Δ.Τσιαχρής, Α.Κασιακόγιας, Β.Τζάμου, Δ.Τούσουλης, Α.Μήλιου, Ι.Καλλικάζαρος, Χ.Στεφανάδης.
 • 5/2011: Βραβείο καλύτερης εργασίας στα πλαίσια του 6ου Συνεδρίου Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων για την εργασία με τίτλο “Impaired coronary microcirculation is associated within creased urineal buminex cretionin hypertensives without significant coronary artery stenoses”. Δ.Τσιαχρής,Κ.Τσιούφης, Δ.Ρούσσος, Η.Τάτσης, Κ.Κιντής, Δ.Συρσελούδης, Ι.Καλλικάζαρος, Χ.Στεφανάδης.
 • 10/2011: Βραβείο καλύτερης εργασίας στα πλαίσια του 32ου Πανελληνίου Καρδιολογικού Συνεδρίου για την εργασία με τίτλο “Acute and Chronic Effects of Percutaneous Renal Sympathetic Denervation on Renal Hemodynamics: Data from an Animal Study”. I.Anastasopoulos, C.Tsioufis, K.Dimitriadis, D.Tsiachris, C.Thomopoulos, A.Kasiakogias, A.Papalois, I.Kallikazaros, V.Papademetriou, C.Stefanadis

Βράβευση 13 προφορικών ή αναρτημένων ανακοινώσεων σε Διεθνή-Εθνικά Συνέδρια

 • 26/10/2007: Έπαινος Ερευνητικής Εργασίαςστα πλαίσια του28ου Πανελλήνιου Καρδιολογικόυ Συνεδρίου της ΕΚΕ για την εργασία με τίτλο: «Βλάβες οργάνων στόχων σε ασθενείς με ιδιοπαθή υπέρταση: Παθοφυσιολογικός και προγνωστικός ρόλος του αιμοδυναμικού φορτίου, της υποκλινικής φλεγμονής και της δυσλειτουργίας του ενδοθηλίου». Κ.Τσιούφης, Κ.Δημητριάδης, Κ.Θωμόπουλος, Δ.Τσιαχρής, Μ.Σελιμά, Κ.Βασιλειάδου, Δ.Τούσουλης, Χ.Στεφανάδης
 • 26/10/2007: Έπαινος καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσηςστα πλαίσια του28ου Πανελλήνιου Καρδιολογικόυ Συνεδρίου της ΕΚΕ για την εργασία με τίτλο «Επίδραση του μεταβολικού συνδρόμου στις σχετιζόμενες με την υπέρταση βλάβες οργάνων». Δ.Τσιαχρής, Κ.Τσιούφης, Γ.Χαρτζουλάκης, Κ.Δημητριάδης, Δ.Χατζής, Ε.Ταξιάρχου, Χ.Στεφανάδης, Ι.Καλλικάζαρος
 • 14/10/2007: Έπαινος εργασίαςστα πλαίσια του Καρδιολογικού Συνεδρίου Κεντρικής Ελλάδος για την εργασία τους με τίτλο: «Αυξημένη αορτική σκληρία υπερτασικών ασθενών με παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή». Ι.Σκιαδάς, Κ.Τσιούφης, Κ.Δημητριάδης, Α.Κακκάβας, Π.Παυλίδης, Ε.Ταξιάρχου, Χ.Στεφανάδης, Ι.Καλλικάζαρος
 • 22-25/4/2010: Βραβείο καλύτερης εργασίας στα πλαίσια του Διεθνούς Συνεδρίου Οδοντιατρικής BaSSCongress 2010, για την εργασία με τίτλο “The conjoint detrimental effect of chronic periodontal disease and systemic inflammation on asymmetric dimethyl-argininein untreated hypertensive patients”. Ν.Σολδάτος, Κ.Θωμόπουλος, Κ.Τσιούφης, Σ.Σιλβέστρος.
 • 10/2010:Βραβείοκαλύτερηςεργασίαςσταπλαίσιατου 31ουΠανελληνίουΚαρδιολογικούΣυνεδρίουγιατηνεργασίαμετίτλο “Plasma levels of soluble receptor for advanced end glycation end-products are related to albuminuria and arterial stiffness in essential hypertension”. K.Dimitriadis, C.Tsioufis, A.Miliou, M.Poulakis, I.Andrikou, L.Lioni, D.Tousoulis, C.Stefanadis
 • 10/2010:Βραβείοκαλύτερηςεργασίαςσταπλαίσιατου 31ουΠανελληνίουΚαρδιολογικούΣυνεδρίουγιατηνεργασίαμετίτλο“Subendocardial viability ratio as an index of impaired coronary flow reserve in hypertensives without significant coronary artery stenoses”. Tsiachris D, Tsioufis D, Syrseloudis D, Roussos D, Tatsis H, Dimitriadis K, Tsiamis E, Kallikazaros I, Stefanadis C.
 • 8-9/4/2011: Βραβείο καλύτερης εργασίας στα πλαίσια του Διεθνούς Συνεδρίου Καρδιαγγειακής Ιατρικής CARDIOATHENA 2011, για την εργασία με τίτλο “Η επίδραση της νυκτερινής υπέρτασης στην αρτηριακή σκκληρία και την απέκκριση αλβουμίνης σε Dipper υπερτασικούς: η σημασία των απόλυτων τιμών νυκτερινής πίεσης”. Κ.Κιντής, Κ.Τσιούφης, Δ.Συρσελούδης, Μ.Σελιμά, Δ.Αραγιάννης, Δ.Ρούσος, Σ.Πατσιλινάκος, Χ.Στεφανάδης.
 • 8-9/4/2011: Βραβείο καλύτερης εργασίας στα πλαίσια του Διεθνούς Συνεδρίου Καρδιαγγειακής Ιατρικής CARDIOATHENA 2011, για την εργασία με τίτλο “Η υπερβολική απάντηση της αρτηριακής πίεσης στην άσκηση συνοδεύεται από αυξημένη αρτηριακή σκληρία, αύξηση των επιπέδων της ασύμμετρης διμεθυλαργινιίνης και οστεοπροτεγερίνης σε άτομα με ιδιοπαθή υπέρτασης”. Λ.Λιωνή, Κ.Τσιούφης, Κ.Δημητριάδης, Η.Τάτσης, Δ.Φλέσσας, Μ.Γιακουμής, Α.Κεφαλά, Α.Μιχαηλίδης, Χ.Στεφανάδης.
 • 2/2008: Βραβείο καλύτερης εργασίας στα πλαίσια τουΣεμιναρίου των Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Ομάδα Εργασίας Υπέρταση & Καρδιά για την εργασία με τίτλο «Η ασυμμετρική διμεθυλ-αργινίνη συσχετίζεται με την απέκκριση αλβουμίνης ούρων και την αρτηριακή σκληρότητα σε υπερτασικούς ασθενείς». Κ.Δημητριάδης, Κ.Τσιούφης, Α.Μήλιου, Κ.Θωμόπουλος, Δ.Τσιαχρής, Ε.Ταξιάρχου, Ι.Καλλικάζαρος, Χ.Στεφανάδης.
 • 17-20/6/2011: Βραβείο καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης στα πλαίσια του 21ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου της Υπέρτασης, για την εργασία με τίτλο “Obstructive sleep apnea in untreated hypertensive patients: Associations of disease severity with diverse atherosclerotic markers” A.Kasiakogias,C.Tsioufis, C.Thomopoulos, E.Andrikou, A.Kordalis, K.Kintis, M.Almyroudi, C. Stefanadis.
 • 17-20/6/2011: Βραβείο καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης στα πλαίσια του 21ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου της Υπέρτασης, για την εργασία με τίτλο “Interrelationships of uric acid with asymmetric dimethylarginine, L-arginine and arterial stiffness in essential hypertension”. K.Dimitriadis, C.Tsioufis, L.Lioni, N.Alexopoulos, P.Pietri, A.Miliou, I.Bafakis, C.Stefanadis.
 • 30/6-2/7/2011: 2ο Βραβείο καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης στα πλαίσια του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου, για την εργασία με τίτλο “Χρόνια περιοδοντίτιδα και αποβολή αλβουμίνης στα ούρα σε υπερτασικούς ασθενείς”. Α.Κασιακόγιας, Κ.Τσιούφης, Ν.Σολδάτος, Ι.Ανδρίκου, Κ.Κιντής, Α.Αγγελής, Γ.Μπαφάκης, Κ.Θωμόπουλος, Χ.Στεφανάδης.

Υποτροφίες

 • 1983-1984: Υποτροφία Πανεπιστημίου Αθηνών από το Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)
 • 1-1-1998 έως 31-12-1999: Υποτροφία εσωτερικού του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας (ΕΛΙΚΑΡ) για μετεκπαίδευσή μου στην Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική με ιδιαίτερο αντικείμενο την μελέτη των αγγειακών παθήσεων των υπερτασικών ασθενών.
 • 2/2006: Υποτροφία από την Ελληνική Αντιυπερτασική Εταιρεία για συνέχιση των ερευνητικών δραστηριοτήτων μου σχετικά με την μκροαλβουμινουρία

Διακρίσεις

 • 20-12-1996: Βραβείο καλύτερου ειδικευόμενου ιατρού της Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής δια το έτος 1996
 • 6/2002: Απονομή μετά από αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης του τίτλου του Clinical Hypertension Specialist of the ESH
 • 6/2007: Απονομή του τίτλου “ESH Hypertension Excellence Centre” στην Μονάδα Υπέρτασης της Α΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α.
 • 9/2009: Απονομήτουτίτλου “Visiting Professor of Medicine” από το Georgetown University School of Medicine, Washington, DC, USA
 • Πιστοποιητικό ικανότητας εκτέλεσης υπερηχογραφημάτων καρωτίδων από το το Bowman Gray School of Medicine of Wake Forest University, Division of Vascular Ultrasound Research.
 • 11/2008: Εκλογή ως μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας (πρώτος σε αριθμό ψήφων)
 • Μέλος του πυρήνα της Ομάδας Εργασίας Υπέρταση και καρδιά της Ευρωπαικής Καρδιολογικής Εταιρείας ( nucleous member of the WG Hypertension and Heart, ESC) (2010-2012)
 • 11/2010: Εκλογή ως Γενικός Γραμματέας του ΔΣ της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας
 • 11/2009: Εκλογή ως μέλος του ΔΣ της Ευρωπαικής Εταιρείας Υπέρτασης (Μember of the ESH council)
 • 6/2013: Εκλογή ως Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης
 • 10/2014: Εκλογή ως Πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας 2017-2019
 • 6/2017: Εκλογή ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης 2017-2019
 • 7/2020: Εκλογή ως Διευθυντής της Α’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ (Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΒΡΑΒΕΙΑ & ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ & ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ