Οργάνωση Συνεδρίων

Ιδρυτής & Συμπρόεδρος του Διεθνούς Συμποσίου «Cardiovascular Disease & Renal Dysfunction» που διοργανώνεται ανελειπώς από το 2009 στο Ευγενίδειο Ιδρυμα τη 2η εβδομάδα του Ιανουαρίου

Ιδρυτής & Συμπρόεδρος του Διεθνούς Συμποσίου «Heart and Brain Congress»

Συμπρόεδρος του Resistant Hypertension Course 2014 (RHC), Berlin

Συμμετοχή στην Επιτροπή Προγράμματος

 • International Meeting on Clinical Cardiology
 • ESH/ISH Meeting, Αθήνα 2014
 • Διεθνές Συνέδριο Καρδιαγγειακής Ιατρικής, CARDIOATHENA
 • Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο
 • Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης
 • Ετήσιο Σεμινάριο Κλινικής Υπερηχογραφίας των Καρδιαγγειακών Παθήσεων του Καρδιολογικού Τμήματος σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή κλινική

Μέλος οργανωτικής επιτροπής

 • Συνέδριο Καρδιαγγειακών Παθήσεων της Πανελλήνιας Εταιρείας Διευθυντών Καρδιολογίας
 • Interventional Cardiovascular TherapeuticsI-Χ, Αθήνα
 • International Symposium on Hypercholesterolemia and the atheromatous plaque
 • European Meeting on Hypertension, Post Congress Satellite Symposium

Οργάνωση Μαθημάτων

Υπεύθυνος του προγράμματος των μετεκπαιδευτικών Διαλέξεων της Τρίτης (ώρα 20.00-21.30) που είναι ένας καταξιωμένος θεσμός στα επιστημονικά δρώμενα της Καρδιολογίας στη χώρα μας και που διοργανώνεται από την Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική (Δ/ντής Καθ.κος Χ.Στεφανάδης) απο 20 ετία και πλέον.

– Οργάνωσα για πρώτη φορά έναν κύκλο Φροντιστηριακών Μαθημάτων της Ομάδας Εργασίας Υπέρταση και Καρδιά της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας για το χρονικό διάστημα 2005-2006 με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου της Ομάδας. Εν συνεχεία με την ιδιότητα του Προέδρου της οργάνωσα περαιτέρω τα εν λόγω μαθήματα για την περίοδο 2006-2007 εκδίδοντας και σχετικό τόμο με τα πρακτικά αυτών των επιστημονικών συναντήσεων

– Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Μονάδες Εντατικής θεραπείας-Καρδιολογική Νοσηλευτική».

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Θέσεις διοικητικής ευθύνης

 • 1998-2003. Υπεύθυνος του Αντιυπερτασικού Ιατρείου της Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής
 • 2003-2007. Υπεύθυνος τουΙατρείου Προληπτικής Καρδιολογίας-Αντιυπερτασικό Ιατρείο του Καρδιολογικού Τμήματος στο Ιπποκράτειο ΓΝΑ το οποίο ίδρυσα και οργάνωσα από μηδενικής βάσης.
 • 2007-σήμερα. Υπεύθυνος της Μονάδας Υπέρτασης της Α’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής
 • 2008-σήμερα. Υπεύθυνος της Μονάδας Βιοχημείας-Ανοσολογίας και Μοριακής Βιολογίας  της Α’ Πανεπιστημιακής Καρρδιολογικής Κλινικής.
 • 2/2000-1/2001. Υπεύθυνος του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου ΄΄ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ΄΄ (συμβάλλοντας ουσιαστικά στην οργάνωση και επιτυχή έναρξη λειτουργίας του εν λόγω Εργαστηρίου).
 • 2020 – σήμερα: Διευθυντής Ιατρικής  Υπηρεσίας, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΒΡΑΒΕΙΑ & ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ & ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ