ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Τα τελευταία 21 έτη ασχολούμαι ενεργά με την υπερτασική νόσο και τις επιπλοκές της.

Στη Μονάδα Υπέρτασης, με την διαχρονική παρακολούθηση μεγάλου όγκου υπερτασικών ασθενών μπορεί κανείς να αποκτήσει ειδική εμπειρία όσο αφορά:

 •  Την διαγνωστική-αιτιολογική προσέγγιση της αρτηριακής υπέρτασης σε κλινικό, εργαστηριακό και παρακλινικό επίπεδο με αναίμακτες ή και αιματηρές τεχνικές
 • Την διερεύνηση των επιπλοκών της υπέρτασης στα όργανα στόχους σε υποκλινικό και κλινικό  επίπεδο
  • Πλήρης υπερηχογραφική εκτίμηση συμπεριλαμβανομένων και των νεώτερων τεχνικών
  • Εκτίμηση της δομής και λειτουργικότητας των περιφερικών αρτηριών
  • Εκτίμηση της πρώιμης ασυμπτωματικής νεφρικής δυσλειτουργίας με την μέτρηση της αποβαλλομένης αλβουμίνης στο χώρο του Ιατρείου.  Η Μονάδα μας ήταν η πρώτη στον Ελληνικό χώρο και από τις πρώτες Διεθνώς που καθιέρωσαν την μικροαλβουμινουρία ως εξέταση ρουτίνας στον υπερτασικο ασθενή
  • Εκτίμηση της δραστηριότητας του συμπαθητικού συστήματος. Τελευταία η Μονάδα Υπέρτασης εξοπλίσθηκε με συσκευή  μικρονευρογραφίας με σκοπό  την εκτίμηση της δραστηριότητας του συμπαθητικού συστήματος σε ένα ευρύ φάσμα καταστάσεων με αυξημένη ενεργοποίηση του συμπαθητικού συστήματος όπως ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση, καρδιακή ανεπάρκεια, νεφρική δυσλειτουργία κλπ.
 • Την θεραπευτική αντιμετώπιση της αυξημένης αρτηριακής πίεσης με:
  • την εφαρμογή των υγιεινοδιατητικών προγραμμάτων
  • των κατάλληλων φαρμακευτικών αλγορίθμων
  • των επεμβατικών παρεμβάσεων (αγγειοπλαστική νεφρικών αρτηριών σε νεφραγγειακή υπέρταση, κατάλυση συμπαθητικής νεύρωσης νεφρού σε ανθεκτική υπέρταση)
 • Την θεραπευτική αντιμετώπιση των συνοδών παραγόντων κινδύνου (υπερλιπιδαιμίας, σακχαρώδη διαβήτη, παχυσαρκίας, καπνίσματος)
 • Την θεραπευτική αντιμετώπιση των  νοσηροτήτων που συνοδεύουν αρκετά συχνά τον υπερτασικό ασθενή (χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, κολπική μαρμαρυγή, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, σύνδρομο υπνικής άπνοιας, στεφανιαία νόσος, καρδιακή ανεπάρκεια κλπ)

Αποτέλεσμα αυτής της δραστηριότητάς μου στον χώρο της Υπέρτασης ήταν

 • να μου χορηγηθεί μετά από αξιολόγηση από την Ευρωπαική Εταιρεία Υπέρτασης ο τίτλος του Clinical Hypertension Specialist
 •  να αναγνωρισθεί η Μονάδα Υπέρτασης της Α’ Παν/κής Καρδιολογικής Κλινικής από την Ευρωπαική Εταιρεία Υπέρτασης ως Εξειδικευμένο Κέντρο Υπέρτασης «HypertensionExcellenceCentre»

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Τα  τελευταία 17 έτη διενεργώ αυτοδύναμα όλο το φάσμα των διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων που άπτονται της Σύγχρονης Κλασσικής Επεμβατικής Καρδιολογίας (πλήρεις καθετηριασμοί, στεφανιογραφίες, αγγειοπλαστική – stents των στεφανιαίων αρτηριών, πρωτογενής αγγειοπλαστική στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, βαλβιδοπλαστική της εστενωμένης πνευμονικής βαλβίδας αλλά και της μιτροειδούς με την ανάδρομη τεχνική, εμφύτευση μόνιμων βηματοδοτών και απινιδωτών, βιοψίες μυοκαρδίου, περικαρδιοπαρακεντήσεις-περικαρδιοπλαστικές). Eχω λάβει ενεργό μέρος σε όλες τις ζωντανές παρουσιάσεις (livedemonstration) στη διενέργεια επεμβατικών θεραπευτικών καρδιολογικών πράξεων στα πλαίσια  του InternationalCardiovascularTherapeutics (AICT, III –VIAthens 2001-2011).

Στα πλαίσια της ενεργού ενασχόλησής μου με την αρτηριακή υπέρταση, την τελευταία 2ετία ασχολούμαι ιδιαίτερα με τη εφαρμογή της διαδερμικής κατάλυσης της συμπαθητικής νεύρωσης του νεφρού, αρχικά σε πειραματικά μοντέλα και εν συνεχεία σε ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση. Να σημειωθεί ότι  διενήργησα  για πρώτη φορά στον Ελληνικό χώρο την   διαδερμική συμπαθητική απονεύρωση του νεφρού σε 2 ασθενείς με πολυ-ανθεκτική υπέρταση στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο της Α΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής τον Σεπτέμβριο 2011 με εξαιρετική επιτυχία.

Προ-εγχειρητικός καρδιολογικός έλεγχος ασθενών

Κατά την τελευταία 10ετία, ένα μήνα το έτος, είμαι υπεύθυνος για τον προεγχειρητικό έλεγχο των ασθενών των κλινικών του Νοσοκομείου που υποβάλλονται σε μη καρδιακή χειρουργική επέμβαση

Νοσηλεία Ασθενών σε θάλαμο

Σε καθημερινή βάση, ως υπεύθυνος θαλάμου νοσηλείας ασθενών, σε συνεργασία με τον ειδικευόμενο καρδιολόγο, φροντίζουμε τα της διαγνωστικής προσέγγισης και θεραπευτικής αντιμετώπισης των νοσηλευομένων καρδιολογικών ασθενών.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ, ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Τα τελευταία 6 έτη έχω την εποπτεία της εν λόγω μονάδας όπου διενεργούνται εξειδικευμένες εξετάσεις που χρησιμεύουν στη διαστρωμάτωση του καρδιαγγειακού κινδύνου επιλεγμένων ασθενών

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Δέχομαι ασθενείς στο ιδιωτικό ιατρείο 2 φορές/εβδομάδα, κατόπιν ραντεβού.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΒΡΑΒΕΙΑ & ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ & ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ