Κατά «χρονολογική» σειρά το ενδιαφέρον μου επικεντρώθηκε στα παρακάτω βασικά ερευνητικά προγράμματα-στόχους:

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

Εχω ασχοληθεί εκτενώς με τη μελέτη της λειτουργικότητας της αορτής αρχικά  επεμβατικά με τον γνωστό καθετήρα διατασιμότητας του καθηγητή κ.Στεφανάδη (Circulation 1997;96:1853-1858, Diabetologia 2000;43:1070-5) και ακολούθως μέχρι και τη τωρινή περίοδο αναίμακτα με υπερήχους και νεώτερες συσκευές (π.χ. Complior κλπ) σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις ή μετά από φαρμακολογικές παρεμβάσεις (AmJHypertens 2005;18:607-611, JHypertens 2007;25:141-6, EurHeartJ 2007;28:1162-9).

ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ (STENTS)

Τα πρώτα στάδια της σταδιοδρομίας μου ως Καρδιολόγου συνέπεσαν με την κλινική εφαρμογή των βιολογικών επικαλυμμένων αυτόλογων ενδοπροθέσεων (stents) από την  ομάδα του καθ. Κ. Στεφανάδη στην Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική (Cathet Cardiovasc Diagn 1997;40:302-307) και πλέον έχουν εφαρμογή σε συγκεκριμένες ενδείξεις – παθήσεις των στεφανιαίων αγγείων, συνεχίζοντας να ασχολούμαστε με την εξέλιξη αυτών ( J Interv Cardiol 2008;21:388-94).

ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΡΟΗ -ΕΦΕΔΡΕΙΑ

Ασχολούμαι με την μελέτη της στεφανιαίας ροήςμε την τεχνική doppler (flowwire)  σε διάφορες κλινικές εφαρμογές σε περιπτώσεις στεφανιαίων ασθενών (JInvasiveCardiol 2004;16:455-8) και μετά από φαρμακολογικές παρεμβάσεις (VascHealthRiskManag 2008;4:705-14). Ιδιαίτερα έχουμε μελετήσαμε την στεφανιαία ροή σε ασθενείς με αυξημένο καθεστώς πιέσεων στην δεξιά κοιλία και τις μεταβολές της μετά από επιτυχή διάνοιξη της βαλβίδας με μπαλλόνι (Am J Cardiol 1998;82:692-696)  καθώς επίσης και την σχέση της με την μικροαλβουμινουρία.(Am J Cardiol 2011, accepted for publication)

ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

Ασχολούμαι με την κλινική εφαρμογή του καθετήρα θερμογραφίας των στεφανιαίων αθηρωματικών πλακών που επινοήθηκε, κατασκευάσθηκε και εξελίχθηκε στην Παν/κή Καρδιολογική Κλινική από τον καθ.κ. Στεφανάδη. Το θέμα είναι εξαιρετικά επίκαιρο τα τελευταία χρόνια και είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον της διεθνούς ιατρικής κοινότητας από τα πρώτα βήματα της μεθόδου, όπως αντανακλάται και από το σχετικό press Release στα πλαίσια του XXII Annual Congress of the ESC, Amsterdam, August 26-30,2000 (συν πιστοποιητικό). Ενδεικτικά αναφέρονται σχετικές δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα διεθνή ιατρικά περιοδικά με σημαντικό συντελεστή απήχησης (JACC 2003;41:403-8, JInvasiveCardiol 2004;16:455-8,  Atherosclerosis 2006, Jul 1, IntJCardiol 2007;119:368-73, Atherosclerosis 2007;192:396-400).

ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ-ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗ

Με τους συνεργάτες μου και την ευρύτερη ομάδα του Ιπποκρατείου που έχει επικεντρωθεί στη  μελέτη της συμμετοχής της υποκλινικής φλεγμονής στην πρόκληση των πρώτων αθηροσκληρωτικών βλαβών σε επίπεδο ενδοθηλίου αλλά και στην ρήξη της ευάλωτης αθηρωματικής πλάκας, ασχολούμαστε με το θέμα αυτό σε μία ποικιλία κλινικών καταστάσεων, από τον ασυμπτωματικό υπερτασικό ασθενή έως τον ασθενή με κλινικά έκδηλη στεφανιαία νόσο (σταθερή στηθάγχη, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου). Ενδεικτικά αναφέρονται σχετικές δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα διεθνή ιατρικά περιοδικά με σημαντικό συντελεστή απήχησης (JHumanHypertension 2003;17:119-124, ThrombHaemost 2003;89:990-5, Atherosclerosis 2003;170:261-7, DiabeticMedicine 2004;21:552-8, InternJ  Cardiol 2004;95:69-73, Heart 2005;91:27-31, AmJHypertens 2004;17:273-6, IntJCardiol  2006;109:48-52, AmJCardiol 2005;96:946-51, AmJHypertens 2006;19:462-6, JHumanHypertens 2006;23, IntJCardiol 2007;119:368-73, Atherosclerosis 2007;192:396-400).

ΒΑΛΒΙΔΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ

Η διάνοιξη της μιτροειδούς βαλβίδας με την ανάδρομη τεχνική βασίζεται σε έναν ειδικά σχεδιασμένο από τον κ. Στεφανάδη εξωτερικά πηδαλιούχο καθετήρα με τον οποίο καθίσταται δυνατός ο καθετηριασμός του αριστερού κόλπου από την αρτηριακή οδό. Με την μέθοδο αυτή που είναι διεθνώς καταξιωμένη έχει γίνει μεγάλος αριθμός βαλβιδιπλαστικών στις οποίες και συμμετείχα καθώς και στη διαχρονική παρακολούθηση των ασθενών αυτών (JACC 1998;32(4):1009-16,  Circulation 1997; 96(Suppl):I-395,  JACC 1998;2 (Suppl);75A}.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

Με τον καθετήρα ανάδρομου καθετηριασμού του αριστερού κόλπου και με σύγχρονες υπερηχογραφικές τεχνικές μελετήσαμε την λειτουργικότητα του αριστερού κόλπου στην στένωση της μιτροειδούς και μετά από φαρμακολογικές παρεμβάσεις ( J Am Coll Cardiol 1998;31:426-431, J Human Hypertension 2001;15:635-642). Επίσης έχω μελετήσει τις μεταβολές του αριστερού κόλπου σε σχέση με την γεωμετρία της αριστεράς κοιλίας και βιοχημικές και αιμοδυναμικές παραμέτρους σε υπερτασικούς ασθενείς (J Hypertens 2006;24:965-72, J Human Hypertens 2009;23:674-79)

ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ

Εχω ασχοληθεί με την υπερηχογραφική εκτίμηση της αθηροσκλήρωσης των καρωτίδων και την συσχετισή της με την αθηροσκλήρωση στα στεφανιαία αγγεία και την αορτή {Stroke 1999;30:1002-1007, Stroke 1999;30:2244, Circulation 2000;102:III263-III268}. Η εργασία που αναφέρεται στην προγνωστική σημασία της αθηροσκλήρυνσης των καρωτίδων για την παρουσία σοβαρής στεφανιαίας νόσου και που δημοσιεύθηκε στο Stroke (στην οποία είμαι δεύτερος συγγραφέας) έτυχε ευνοικών σχολίων από την Καρδιολογική Εταιρεία των ΗΠΑ και  προσέλκυσε την προσοχή τον ιατρικού αμερικάνικου τύπου με σχετική δημοσίευση στο AHA-NEWS RELEASE May 1999.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΑΣΕΟΫΠΟΔΟΧΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗ

Εχω ασχοληθεί με την λειτουργία των τασεουποδοχέων του καρωτιδικού κόλπου, εκτιμώμενη με την πρόκληση υπερευαισθησίας του καρωτιδικού κόλπου μετά από μάλαξη (αντικείμενο της διδακτορικής μου διατριβής) σε καταστάσεις αθηροσκλήρωσης. Ενδεικτικά αναφέρονται σχετικές δημοσιεύσεις μου σε ξενόγλωσσα διεθνή ιατρικά περιοδικά με σημαντικό συντελεστή απήχησης {Journal of Cardiovascular Electrophysiology 1997:8:1218-1228, Clinical Cardiology 2002;25:161-166, Am J Hypertens 2003;16:914-8}.

ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΩΝ

Εχουμε μελετήσει  τις επιδράσεις των οιστρογόνων είτε στην ελαστικότητα των περιφερικών αρτηριών (Clinical Cardiology 2002;25:167-172, Am J Hypertens 2005;18:607-611) είτε στην αγγειοκινητική απάντηση και την ροή των στεφανιαίων αρτηριών  μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών σε ηρεμία και σε κόπωση (Vasc Health Risk Manag 2008;4:705-14).

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΒΡΑΒΕΙΑ & ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ & ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ