Κεφάλαια σε Διδακτικά Βιβλία

 

1. «Αθηρωμάτωση των καρωτίδων-εμβολές» Τσιούφης Κ, Καλλικάζαρος Ι, στο δίτομο σύγγραμμα “ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ” των καθηγητών Τούτουζα, Στεφανάδη, Μπουντούλα, τόμος Α, σελίδες 979-996. Αθήνα 2001, Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάν

2. «Στοιχεία Φυσιολογίας της καρδιακής λειτουργίας» Τσιούφης Κ, Στεφανάδης Χ, στο σύγγραμμα “Παθήσεις καρδιάς και αγγείων” του καθηγητού κ.Στεφανάδη Χ., τόμος 1, σελίδες 151-182. Αθήνα 2009, Επιστημονικές Εκδόσεις Πασχαλίδη ΑΕ

3. «Αρτηριακή Υπέρταση» Τσιούφης Κ, στο σύγγραμμα “Παθήσεις καρδιάς και αγγείων” του καθηγητού κ.Στεφανάδη Χ., τόμος 1, σελίδες 381-454. Αθήνα 2009, Επιστημονικές Εκδόσεις Πασχαλίδη ΑΕ

4. «Καρδιά και Νεφρός» Τσιούφης Κ, στο σύγγραμμα “Παθήσεις καρδιάς και αγγείων” του καθηγητού κ.Στεφανάδη Χ, τόμος 1, σελίδες 1183-1211. Αθήνα 2009, Επιστημονικές Εκδόσεις Πασχαλίδη ΑΕ

 

Επιμέλεια βιβλίων-κεφαλαίων σε βιβλία-ειδικών εκδόσεων

 

1. Επιμέλεια της Ελληνικής Εκδοσης του βιβλίου «Secrets Υπέρτασης», των D.Hricik, J.Wright, M.Smith (159 σελίδες) από τις Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδη (Αθήνα 2002)

2. Μετάφραση – Επιμέλεια – Προσθήκες της Ελληνικής Έκδοσης του βιβλίου «Υπέρταση και Συνοδά Νοσήματα» των Peter A.Meredith, Henry L.Elliot, William B.White. (Αθήνα, 2004). Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδης.

3. Συμμετοχή στην Επιμέλεια της Δεύτερης Ελληνικής Έκδοσης του βιβλίου «Προληπτική Καρδιολογία. Μια Πρακτική Προσέγγιση», των NATHAN D.WONG, HENRY R.BLACK, JULIOUS M.GARDIN (600 σελίδες) από τις εκδόσεις Mendor. (Αθήνα, 2004)

4. Επιμέλεια του βιβλίου «Παθήσεις της Καρδιάς» του Καθηγητού Χ.Στεφανάδη (Αθήνα 2009, 2η Έκδοση)

5. Επιμέλεια του κεφαλαίου «ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ» στην επανέκδοση του βιβλίου “ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ” του Καθηγητού κ.Τούτουζα (Αθήνα 1999, Γ’ Εκδοση, Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου σελ. 404-419).

6. Επιμέλεια του κεφαλαίου «ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ» στο Εγχειρίδιο Καρδιολογίας του Καθηγητού κ.Τούτουζα (Αθήνα 2006, Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου, σελ. 215-229).

 

Εκδοση ειδικών τευχών(Διεθνών και Ελληνικών)

 

1. International Journal of Hypertension, Special Issue “Difficult to Treat or Resistant Hypretension: Etiology, Pathophysiology, and Innovative Therapies”. Guest Editors: V.Papademetriou, C.Tsioufis, A.Gradman and H Punzi., 2011

2. Υπεύθυνος Τεύχους «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ» (2008) του τριμηνιαίου περιοδικού “Καρδιολογική Γνώμη” του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας

3. Υπεύθυνος έκδοσης του τόμου των πρακτικών των φροντιστηριακών μαθημάτων της ομάδας εργασίας “Υπέρταση και Kαρδιά” της ΕΚΕ περιόδου 2006-7, με τίτλο «Κατανοώντας καλύτερα τις βλάβες της υπέρτασης στα όργανα στόχους» και 2007-2008 με τίτλο «Υπέρταση: Παθογένεια – Αξιολόγηση καρδιαγγειακού κινδύνου – Υγιεινοδιαιτητικές παρεμβάσεις».

4. Υπεύθυνος έκδοσης του τόμου των πρακτικών του Διεθνούς Συνεδρίου Καρδιαγγειακής Ιατρικής, Παράλληλες Συνεδριάσεις για την Υπέρταση, 2008-2011

5. Υπεύθυνος έκδοσης του τόμου των πρακτικών του Διεθνούς Συμποσίου Νεφρικής Δυσλειτουργίας και Καρδιαγγειακών Παθήσεων 2009 -2011

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΒΡΑΒΕΙΑ & ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ & ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ