Τ: 210 7487482
F: 210 7487482
E: kptsioufis@gmail.com

Λεωφόρος Μεσογείων 38-40
4ος Όροφος
Αμπελόκηποι, Αθήνα

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ