Κάθε χρόνο η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία ανασκοπεί τις επιστημονικές εξελίξεις που αναφέρονται στην πρόληψη, τη διαχείριση και τη θεραπεία των καρδιαγγειακών και εγκεφαλικών αγγειακών νοσημάτων.

Ξεκινώντας από την υπέρταση, ένα από τα μεγάλα εμπόδια στη ρύθμιση των υπερτασικών ασθενών αποτελεί η χαμηλή συμμόρφωσή τους με την καθημερινή λήψη της φαρμακευτικής αγωγής. Ωστόσο, η υποδόρια χορήγηση της  ζιλεμπεσιράνης, ένα νέο ερευνητικό μόριο που δρα μέσω παρεμβολής στο RNA  στοχεύοντας το αγγειοτενσινογόνο και χορηγείται υποδορίως ανά 3μηνο ή 6μηνο, υπόσχεται να φέρει εκ νέου ελπίδα σ’ αυτό τον τομέα. Στο ίδιο μήκος κύματος, μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος, η απονεύρωση του  νεφρού, εγκρίθηκε από τον  FDA ως επιπρόσθετη της φαρμακευτικής αγωγής  θεραπευτική επιλογή για την αντιμετώπιση της ανθεκτικής  και της αρρύθμιστής υπέρτασης. Η ενδαγγειακή θρομβεκτομή αποτελεί μια ευρέως αποδεκτή θεραπεία για τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια μικρής ή μέτριας έκτασης.

Πρόσφατες μελέτες κατέδειξαν πως η πρώιμη ενδαγγειακή θρομβεκτομή σε έδαφος εκτεταμένων εγκεφαλικών εμφράκτων (που εξάλλου αντιπροσωπεύουν έως και το ¼ των επεισοδίων) υπερτερούσε της μέχρι στιγμής εφαρμοσθείσας θεραπευτικής στρατηγικής. Οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ενδαγγειακή θρομβεκτομή παρουσίασαν χαμηλότερο ποσοστό αναπηρίας, ενώ ήταν περισσότερο αυτόνομοι λειτουργικά στο πρώτο τρίμηνο μετά τη θεραπεία. Στο πεδίο της στεφανιαίας νόσου, οι σύγχρονες απεικονιστικές εξελίξεις (βασιζόμενες στην καθοδήγηση από τον ενδαγγειακό υπέρηχο ή την οπτική συνεκτική τομογραφία) μπορούν να βελτιώσουν την τοποθέτηση stent στη σύμπλοκη Στεφανιαία Νόσο αποφεύγοντας με αυτό τον τρόπο την χειρουργική επαναγγείωση.

Μεγάλες κλινικές μελέτες  έχουν αναδείξει πως οι νέες κατηγορίες αντιδιαβητικών φαρμάκων (οι αναστολείς του SGLT-2 και οι αγωνιστές του GLP-1) μπορούν να βελτιώνουν την καρδιαγγειακή υγεία και σε μη διαβητικούς παχύσαρκους ασθενείς. Συγκεκριμένα, στη μελέτη SELECT, μελετήθηκαν πάνω από 17.000 μη διαβητικοί υπέρβαροι ή παχύσαρκοι ασθενείς με στεφανιαία νόσο. Η σεμαγλουτίδη φάνηκε να υπερτερεί έναντι του εικονικού φαρμάκου όσον αφορά τη μείωση του καρδιαγγειακού θανάτου, της συχνότητας εμφάνισης μη θανατηφόρου εμφράγματος του μυοκαρδίου και της εμφάνισης μη θανατηφόρου ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου.

Τέλος, ολοένα και περισσότερα στοιχεία συνδέουν την υγιεινή διατροφή με τον μειωμένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου.  Φαίνεται τελικά ότι η «Η τροφή είναι φάρμακο»,  καθώς βάσει των επιστημονικών δεδομένων μια υγιεινή διατροφή μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη, διαχείριση και θεραπεία των χρόνιων νοσημάτων.