Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Broken Hill Publishers Ltd το νέο σύγγραμα “ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ”.

Το βιβλίο αυτό έχει κάποια καινοτόμα χαρακτηριστικά που αξίζει να μνημονευτούν.

Πρώτον, παρότι είναι πολυσυγγραφικό (προκειμένου το κάθε κεφάλαιο να γραφεί από κάποιον ειδικό στο θέμα αυτό), έχει καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να αποφευχθούν περιττές αλληλεπικαλύψεις ή αντικρουόμενες προσεγγίσεις σε επιμέρους θέματα και έτσι ο αναγνώστης να γίνεται αποδέκτης της επικρατούσας άποψης με έναν ομοιογενή και σύγχρονο τρόπο. Δεύτερον, πέραν του στελεχιακού δυναμικού της Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ και των δύο άλλων Καρδιολογικών Κλινικών του ΕΚΠΑ που αποτέλεσαν την κύρια συγγραφική ομάδα, έχουν σημαντική συνεισφορά και όλες οι Καρδιολογικές Κλινικές των Ιατρικών Σχολών των Πανεπιστημίων της χώρας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ώστε το εν λόγω βιβλίο να αποτελεί το απόσταγμα της σύγχρονης εμπειρίας της ακαδημαϊκής καρδιολογικής κοινότητας όλης της χώρας. Επιπλέον, σημαντική είναι η συγγραφική συνεισφορά επιφανών Ελλήνων καρδιολόγων που διαπρέπουν σε μεγάλα κέντρα της Ευρώπης και της Αμερικής. Τρίτον, από πλευράς περιεχομένου έγινε προσπάθεια ώστε ο μελετητής του βιβλίου να προσλαμβάνει μία ομαλά κλιμακούμενη ροή της γνώσης. Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ αρχικά περιέχει τα εισαγωγικά-βασικά στοιχεία ανατομίας, φυσιολογίας και διαγνωστικής προσέγγισης, ώστε ο φοιτητής, αλλά και ο ειδικευόμενος στην Καρδιολογία, να βρίσκει με συνοπτικό τρόπο όλες τις γνώσεις που αποτελούν προαπαιτούμενο για την κατανόηση των καρδιαγγειακών παθήσεων. Τα κλασικά κεφάλαια της Καρδιολογίας (π.χ. στεφανιαία νόσος, καρδιακή ανεπάρκεια, αρρυθμίες, μυοκαρδιοπάθειες, νόσοι αορτής και περιφερικών αρτηριών, βαλβιδοπάθειες, συγγενείς καρδιοπάθειες, πνευμονική υπέρταση) αναπτύσσονται λεπτομερώς από κατεξοχήν ειδικούς συναδέλφους στο αντίστοιχο θέμα. Παράλληλα, στο τελικό μέρος του το βιβλίο πραγματεύεται, σε αντίστοιχα κεφάλαια, πολύ σύγχρονα θέματα της ολιστικής καρδιαγγειακής ιατρικής στην πορεία προς την ιατρική της ακριβείας, όπως καρδιά και συννοσηρότητες, καρδιά και περιβάλλον, καρδιά και άθληση, τεχνητή νοημοσύνη στην Καρδιολογία. Στο Παράρτημα του βιβλίου περιλαμβάνονται τρία ειδικά κεφάλαια που αφορούν τεχνικές βασικών επεμβατικών πράξεων για τον κλινικό καρδιολόγο, βασικά στοιχεία φαρμακολογίας των καρδιαγγειακών φαρμάκων και τα συνήθη μοντέλα πρόβλεψης του καρδιαγγειακού κινδύνου (risk scores). Επίσης, ανταποκρινόμενοι στο σύγχρονο περιβάλλον της ιατρικής, όλες οι συντομογραφίες είναι γραμμένες στην αγγλική γλώσσα. Το βιβλίο ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ απευθύνεται πρωτίστως στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Ιατρικής και στους ειδικευόμενους στην Καρδιολογία, όπου φιλοδοξούμε να αποτελέσει το βιβλίο αναφοράς. Ωστόσο, τόσο οι ειδικοί Καρδιολόγοι όσο και οι συνάδελφοι άλλων ειδικοτήτων που υπηρετούν την Καρδιαγγειακή Ιατρική μπορούν να βρουν στο βιβλίο αυτό έναν πολύτιμο σύμβουλο για επικαιροποίηση των γνώσεών τους.