Αθήνα, 23 Μαΐου 2023

Αγαπητοί/ες συνάδελφοι,

Έχοντας αποφοιτήσει ως αριστούχος από την Ιατρική Σχολή Αθηνών το 1987, υπηρετώ το ΕΚΠΑ ως ΔΕΠ από το 2007, ενώ από το 2020 έχω την ευθύνη της Διεύθυνσης της Α’ Καρδιολογικής Κλινικής στο Ιπποκράτειο ΓΝΑ. Ανακοινώνοντας την υποψηφιότητά μου για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ δεν θα παρουσιάσω τις επιστημονικές πτυχές του βιογραφικού μου παρά μόνο συνοπτικότατα αυτές που αφορούν το διοικητικό/οργανωτικό έργο μου που μπορεί να βοηθήσει στην προσπάθειά μου να υπηρετήσω το θεσμό του Αναπληρωτή Προέδρου της Σχολής μας. Πράγματι, η διοικητική-οργανωτική μου εμπειρία αντικατοπτρίζεται από τη θητεία μου ως Πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας (2017-2018), ως Πρόεδρος της της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης (ESH) (2018-2019) και ως Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του Ιπποκρατείου ΓΝΑ (2020 έως σήμερα). Μάλιστα, η πρόσφατη εμπειρία από την Διεύθυνση της Ιατρικής Υπηρεσίας του ΙΓΝΑ μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη κατά την άσκηση των καθηκόντων μου ως πρόεδρος των Εφορειών των νοσοκομείων Αρεταίειο και Αιγινήτειο, σε περίπτωση που με τιμήσετε με την ψήφο σας.

Αγαπητοί/ες συνάδελφοι,

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από ταχείες αλλαγές και συνεχείς προκλήσεις και στα πλαίσια αυτά ο θεσμός του Πανεπιστημίου πρέπει να εξελίσσεται με άξονα τις ακαδημαϊκές αξίες και την κοινωνική προσφορά. Σήμερα, η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ πρωτοστατεί στην έρευνα, στην καινοτομία και στο κλινικό έργο αποτελώντας πόλο έλξης φοιτητών, οι οποίοι θα είναι οι αυριανοί πρωταγωνιστές των παρεχομένων υπηρεσιών Υγείας στη χώρα μας. Αποτελεί λοιπόν θέση ιδιαίτερης ευθύνης αυτή του Αναπληρωτή Προέδρου, ο οποίος σε άμεση και αγαστή συνεργασία με τον Πρόεδρο, την Κοσμητεία και τις Πρυτανικές Αρχές καλείται να διαμορφώσει εκείνες τις συνθήκες οι οποίες θα διατηρήσουν την Ιατρική Σχολή στην τροχιά εξέλιξης και δημιουργίας προς όφελος των φοιτητών, των ιατρών και του κοινωνικού συνόλου.  Θεωρώ ότι με άξονα την εργατικότητα, την εμπειρία και τη συνεργασιμότητά μου μπορώ να συμβάλω μαζί με όλους εσάς στην διαμόρφωση της Ιατρικής Σχολής την οποία όλοι οραματιζόμαστε: Μία Σχολή εξωστρέφειας, ακαδημαϊκής ποιότητας, ισότιμων ευκαιριών και προαγωγής του ιδεώδους του «αιέν αριστεύειν και υπείροχον έμμεναι άλλων, μηδέ γένος πατέρων αισχυνέμεν». Για την επίτευξη του στόχου αυτού απαιτούνται κοινές και συντονισμένες δράσεις και πρωτοβουλίες για:

  • Βελτίωση εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών
  • Συνεχή εκσυγχρονισμό προγράμματος σπουδών, μέσων εκπαίδευσης/έρευνας και προτεραιοποίηση της κλινικής άσκησης των φοιτητών
  • Ενίσχυση προγραμμάτων συνεργασίας με σχολές της χώρας μας και του εξωτερικού
  • Περαιτέρω εξωστρέφεια μέσω του Αγγλόφωνου Προπτυχιακού Προγράμματος Ιατρικών Σπουδών
  • Ενίσχυση στελέχωσης των Πανεπιστημιακών Κλινικών με αύξηση της μισθοδοσίας και με παράλληλη πλήρη δυνατότητα άσκησης και ιδιωτικού έργου των μελών ΔΕΠ σε ιδιωτικά εργαστήρια και κλινικές

Αγαπητοί/ες συνάδελφοι,

Η πρόοδος της Σχολής μας στην οποία όλοι πιστεύουμε μπορεί να γίνει μόνο μέσω συνεργασιών, αμοιβαίας εκτίμησης, ήθους και ήρεμου κλίματος. Η ύπαρξη μόνο μίας υποψηφιότητας για τη θέση του Προέδρου της Σχολής δίνει τη δυνατότητα να προεξοφλούμε την εκπλήρωση του συνόλου αυτών των προϋποθέσεων και να καθιστά ακόμη ελκυστικότερη τη διεκδίκηση της θέσης του Αντιπροέδρου.

Ζητώ την ψήφο σας στις επικείμενες εκλογές της 1ης Ιουνίου και δεσμεύομαι να τιμήσω την εμπιστοσύνη σας, εργαζόμενος άοκνα για τους φοιτητές, τα μέλη ΔΕΠ, τις Εφορείες των Νοσοκομείων Αρεταίειο και Αιγινήτειο και την Ιατρική Σχολή μας γενικότερα.

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Τσιούφης

Καθηγητής Καρδιολογίας, Διευθυντής Α Καρδιολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α.