Η ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας αποτελεί μια παθολογική κατάσταση κατά την οποία η μιτροειδής βαλβίδα δεν κλείνει ικανοποιητικά κατά τη διάρκεια της καρδιακής συστολής με αποτέλεσμα το αίμα να παλινδρομεί  από την αριστερή κοιλία της καρδιάς  πίσω προς τον αριστερό κόλπο αντί να εξωθείται  μπροστά προς τη συστηματική κυκλοφορία. Η σοβαρού βαθμού ανεπάρκεια της μιτροειδούς συνήθως συνοδεύεται από εύκολη κόπωση και δύσπνοια στην προσπάθεια που μπορεί να εξελιχθεί σε νυκτερινή παροξυσμική δύσπνοια και οξύ πνευμονικό οίδημα. Πολύ συχνά εμφανίζεται κολπική μαρμαρυγή που επιτείνει την συμπτωματολογία του ασθενούς.

Το MitraClip εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2003 ενώ έλαβε την έγκριση του Ομοσπονδιακού Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ  (FDA) το 2013. Έκτοτε έχουν διενεργηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο περισσότερες από 100.000 τέτοιου είδους διαδερμικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ανεπάρκειας της μιτροειδούς βαλβίδας ως εναλλακτική επιλογή σε ασθενείς που δεν μπορούσε η κλασσική χειρουργική θεραπεία να βοηθήσει λόγω του συνοδού υψηλού εγχειρητικού κινδύνου.

Προκειμένου να αποφασιστεί αν η μέθοδος είναι τεχνικά εφικτή σε κάποιον ασθενή, είναι απαραίτητο να διενεργείται πριν την επέμβαση διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα όπου μελετώνται τα ανατομικά χαρακτηριστικά της μιτροειδούς βαλβίδας. Η μέθοδος συνίσταται στη σύλληψη των δύο γλωχίνων (φύλλων) της μιτροειδούς βαλβίδας με τη βοήθεια ενός ειδικού συνδετήρα κατασκευασμένου από μεταλλικό υλικό (clip) με σκοπό τη συμπλησίασή τους στο σημείο που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο κενό μεταξύ τους και την ελαχιστοποίηση της ανεπάρκειας. Η τοποθέτηση του clip διενεργείται με τη βοήθεια ενός καθετήρα ο οποίος εισάγεται από τη μηριαία φλέβα στο πόδι και προωθείται μέσω της κάτω κοίλης φλέβας στον δεξιό κόλπο αρχικά, και ακολούθως μέσω του μεσοκολπικού διαφράγματος στον αριστερό κόλπο και στη μιτροειδή βαλβίδα. Η επέμβαση διενεργείται υπό γενική αναισθησία και υπό συνεχή καθοδήγηση με διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα ώστε να επιτυγχάνεται η τοποθέτηση του clip στο σημείο που εντοπίζεται η μεγαλύτερη ανεπάρκεια της βαλβίδας.

Συνήθως ο ασθενής μπορεί να εξέλθει από το νοσοκομείο 2-3 ημέρες μετά την επέμβαση. Η διαδερμική τεχνική MitraClip θεωρείται επέμβαση χαμηλού κινδύνου με χαμηλή πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών, ενώ μπορεί να οδηγήσει σε άμεση βελτίωση των συμπτωμάτων και της ποιότητας ζωής των ασθενών σε αρκετούς ασθενείς.  Σημειώνεται ότι η τεχνική MitraClip απευθύνεται σε ασθενείς που η κατάσταση της υγείας τους καθιστά απαγορευτική την χειρουργική αντιμετώπιση της ανεπάρκειας της μιτροειδούς και δεν παρουσιάζουν βελτίωση των συμπτωμάτων τους παρά τη λήψη βέλτιστης φαρμακευτικής αγωγής. Η <<Ομάδα Καρδιάς>> επιλέγει πολύ προσεκτικά ποιοι ασθενείς αναμένεται να βελτιωθούν από την χειρουργική παρέμβαση για την διόρθωση της ανεπαρκούσας μιτροειδούς και ποιοι από το mitral clip.

Σχετικά Άρθρα

Πρόσφατα Άρθρα