Ο προδιαβήτης είναι μία πολύ συχνή νοσηρά κατάσταση που σχετίζεται στενά με την παχυσαρκία, την καθεστηκυία ζωή  και την πρόοδο της ηλικίας.  Ορίζεται με βάση τις αυξημένες τιμές γλυκόζης αίματος νηστείας (άνω των 100mg/dl) και με παθολογική δοκιμασία ανοχής γλυκόζης. Ο  προδιαβήτης δεν είναι αθώο φαινόμενο, ακόμη και αν δεν εξελιχθεί στον τυπικό σακχαρώδη διαβήτη. Μάλιστα, δεδομένης της υψηλότερης επίπτωσης του προδιαβήτη, οι συνέπειές του μπορεί και να είναι ισοδύναμες ή και χειρότερες αυτών του κλασικού διαβήτη.  Πρόσφατη έρευνα στη Μεγάλη Βρετανία με 337.000 συμμετέχοντες (με  μέσο όρο ηλικίας 57 χρόνια, με περισσότερες από τις μισές  γυναίκες και με υπέρβαρους τους περισσότερους)  έδειξε ότι σε άτομα που διαγνώστηκαν με  προδιαβήτη, τιμές γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης  (HbΑ1c)   μεταξύ 5,7% και  6,4%, συσχετίσθηκαν με αυξημένο ποσοστό επεισοδίων αθηροσκληρωτικής καρδιαγγειακής νόσου και της χρόνιας νεφρικής νόσου  σε διάστημα παρακολούθησης 11 ετών.

Η δεδομένη ανάλυση έδειξε ότι όταν η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη είχε τιμή κοντά στο 5,0% τότε μειώνονταν αισθητά οι πιθανότητες συνδυαστικής  εμφάνισης αθηροσκληρωτικής νόσου ή καρδιακής ανεπάρκειας ή χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας . Αντίθετα ο κίνδυνος αθηροσκληρωτικής νόσου  και χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας αυξανόταν σημαντικά όταν το ποσοστό γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη ήταν πάνω από  5,4% και πάνω από 6.2% αντίστοιχα. Η συνδυαστική εμφάνιση αθηροσκληρωτικής νόσου, χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας και καρδιακής ανεπάρκειας αφορούσε κατά 24% άτομα με διαβήτη τύπου 2, κατά 14% άτομα με προδιαβήτη και κατά 8% νορμογλυκαιμικά άτομα. Καθίσταται συνεπώς φανερό ότι δεν  υπάρχει μία τιμή γλυκοζιωμένης αιμοσφαιρίνης  που να οριοθετεί τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Τιμές  γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης σε μη διαβητικούς ασθενείς,  κοντά στα υψηλά φυσιολογικά όρια των 5.8-6.4% θεωρούνται  καμπανάκι κινδύνου  για τροποποίηση των λοιπών παρσγόντων κινδύνου.

Από τα ανωτέρω στοιχεία, τεκμαίρεται η σημασία της διάγνωσης και αντιμετώπισης του καρδιομεταβολικού κινδύνου σε άτομα με προδιαβήτη. Δεν έχουμε στοιχεία ότι η θεραπευτικη φαρμακευτικη αγωγή του προδιαβήτη θα οδηγήσει σε καλύτερη καρδιαγγειακή εκβαση και  για αυτό δεν συνιστάται. Η πρόληψη και αντιμετώπιση του προδιαβήτη,  περιλαμβάνει τη τροποποίηση των διατροφικών συνηθειών επί το υγιεινώτερο, την τακτική  φυσική άσκηση, την απώλεια του πλεονάζοντος βάρους και τον έλεγχος της υπέρτασης και  της υπερχοληστερολαιμίας. Να σημειωθεί ότι τα  άτομα με προδιαβήτη που ήταν καπνιστές, και είχαν υψηλή  συστολική αρτηριακή πίεση,  και υψηλή τιμή c-αντιδρώσα πρωτεϊνη, είχαν κίνδυνο καρδιακού επεισοδίου ισοδύναμο με τους διαβητικούς ασθενείς.