Ο Σακχαρώδης Διαβήτης είναι μία σύγχρονη επιδημία λόγω της παχυσαρκίας, έλλειψης άσκησης, και του στρες  με εκτιμώμενο  επιπολασμό παγκοσμίως γύρω στο 8-10%. Αναφορές σχετικά με την ασθένεια που προκαλεί «έντονη διούρηση» παρατηρήθηκαν σε Αιγυπτιακούς παπύρους κατά το 1500 π.Χ.,  ενώ για πρώτη φορά η λέξη «Διαβήτης» χρησιμοποιήθηκε  από τους αρχαίους Έλληνες το 230 π.Χ.

Οι διαβητικοί ασθενείς έχουν 2 έως 4 φορές αυξημένο κίνδυνο για στεφανιαία νόσο, ενώ και η ανάπτυξη των καρδιαγγειακών επιπλοκών εμφανίζεται έως και 2 δεκαετίες νωρίτερα στους διαβητικούς ασθενείς σε σχέση με τους μη διαβητικούς.  Σημαντική  πρόοδος έχει επιτευχθεί στη φαρμακευτική θεραπεία των διαβητικών ασθενών τα τελευταία  χρόνια με τη χρήση των νεότερων αντιδιαβητικών φαρμάκων που μειώνουν αισθητά το συνολικό καρδιαγγειακό κίνδυνο, την καρδιακή ανεπάρκεια και τη νεφρική ανεπάρκεια. Ωστόσο, η επαναιμάτωση  της στεφανιαίας νόσου σε διαβητικούς ασθενείς αποτέλεσε  εδώ και πολλές δεκαετίες αντικείμενο σοβαρής επιστημονικής συζήτησης και αντιπαράθεσης. Σήμερα, η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου επαναγγείωσης πρέπει να λαμβάνεται από την ‘’Ομάδα  Καρδιάς΄΄ (Heart team), που θα πρέπει να λειτουργεί σε κάθε Καρδιολογικό κέντρο. Στη ομάδα αυτή, Καρδιολόγοι και καρδιοχειρουργοί,  συνεκτιμώντας  τα συμπτώματα του ασθενούς, τα ευρήματα της στεφανιογραφίας, το καρδιογράφημα, το υπερηχογράφημα,  το stress echo ή το σπινθηρογράφημα  αποφασίζουν για την καταλληλόλητα του ασθενούς για την  εκάστοτε επεμβατική ή χειρουργική μέθοδο. Στόχος της ομάδας είναι το μέγιστο όφελος για τον ασθενή, με ταυτόχρονη μέριμνα για μείωση του διεγχειρητικού-επεμβατικού κινδύνου και του απαιτούμενου χρόνου αποθεραπείας.

Ως βάση της συζήτησης στο  Heart Team χρησιμεύουν  οι κατευθυντήριες οδηγίες  της Ευρωπαικής και Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας όπου η αορτοστεφανιαία παράκαμψη (το γνωστό Bypass) ενδείκνυται για ασθενείς με σύμπλοκη  ή πολυαγγειακή νόσο στεφανιαία νόσο (που όμως είναι αρκετά συχνή στον σακχαρώδη διαβήτη), ενώ η αγγειοπλαστική – stent  είναι μέθοδος εκλογής για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις των διαβητικών ασθενών που χρήζουν επαναγγείωσης. Μάλιστα, η αγγειοπλαστική δίνει τη δυνατότητα αντιμετώπισης ασθενών μεγάλης ηλικίας με πολλαπλές συνοσηρότητες όπου ένα χειρουργείο ενδεχομένως εγκυμονεί υψηλό κίνδυνο για τον ασθενή. Η χρήση νεότερης γενιάς stents συνεισέφεραν σημαντικά στην μείωση των ποσοστών  επαναστένωσης.

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι η ορθή ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, ο έλεγχος των επιπέδων σακχάρου και της  χοληστερόλης, η διακοπή καπνίσματος  και η τακτική άσκηση  πρέπει να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για τον διαβητικό ασθενή, καθώς προλαμβάνει την εξέλιξη της στεφανιαίας νόσου .

Σχετικά Άρθρα

Πρόσφατα Άρθρα