Η αγγειοπλαστική (PCI) εφαρμόστηκε πρώτη φορά σε άνθρωπο το 1977 στην Ελβετία από τον Gruentzing και σήμερα είναι  η κύρια και σωτήρια  μέθοδος επαναιμάτωσης του μυοκαρδίου στο οξύ έμφραγμα.  Σε ασθενείς με γνωστή σταθερή στεφανιαία νόσο δηλαδή ασθενείς που έχουν στηθάγχη στην προσπάθεια ή που αναδεικνύεται σημαντική ισχαιμία σε τέστ κόπωσης, σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου ή stress echo,  η εκλεκτική αγγειοπλαστική με τοποθέτηση στεντ στις εστενωμένες αρτηρίες μπορεί να πραγματοποιηθεί προγραμματισμένα, με τη διανυκτέρευση στο νοσοκομείο για ένα βράδυ να αποτελεί τη συνήθη τακτική μέχρι σήμερα μετά την αγγειοπλαστική.  Η  αγγειοπλαστική αποτελεί πλέον μια διαδικασία ρουτίνας, με πάνω από 1.500.000 επεμβάσεις το χρόνο παγκοσμίως και  σε αυτό συμβάλει επιπλέον και η διακερκιδική προσπέλαση  που κερδίζει έδαφος σε σχέση με την κλασική μηριαία προσπέλαση.

Πρόσφατα δημοσιεύθηκε στο αμερικανικό περιοδικό JACC Cardiovascular Intervention μία μελέτη από  έμπειρους επεμβατικούς καρδιολόγους που αναλύει  δεδομένα από 800.000  ασθενείς από 1.700 νοσοκομεία στην Αμερική, την περίοδο 2009-2017 με πολύ ενδιαφέροντα και χρήσιμα ευρήματα. Στα έτη αυτά το ποσοστό αυθημερόν εξιτηρίων μετά από προγραμματισμένη αγγειοπλαστική αυξήθηκε από 4,5% σε 28,6%, χωρίς ευτυχώς να παρατηρηθεί  καμία αλλαγή στα ποσοστά θνησιμότητας εντός 30 ημερών, ενώ το ποσοστό της επανανοσηλείας εντός 30 ημερών μειώθηκε. Επιπλέον παρατηρήθηκε 4πλάσια αύξηση των πιθανοτήτων για αυθημερόν εξιτήριο  στην ομάδα των ασθενών  που η αγγειοπλαστική διενεργήθηκε από το χέρι, μέσω της  κερκιδικής αρτηρίας. Με βάση την ανωτέρω μελέτη,  σε επιλεγμένους ασθενείς θα μπορούσε  να αποφευχθεί η διανυκτέρευση στο νοσοκομείο με προφανή οφέλη τη μείωση του άγχους και της ανησυχίας των ασθενών. Επιπλέον, με το αυθημερόν εξιτήριο  κατά την διάρκεια της πανδημίας οι ασθενείς μειώνουν την πιθανή έκθεσή τους στον COVID-19 και τα νοσοκομεία μπορούν να έχουν πιο γρήγορη και συγχρόνως αποτελεσματική διακίνηση των ασθενών σε περιόδους μεγάλης ζήτησης.

Δεν πρέπει να περάσει το μήνυμα ότι το αυθημερόν εξιτήριο είναι ασφαλές για όλους τους ασθενείς που υποβάλλονται σε προγραμματισμένη αγγειοπλαστική  αλλά η απόφαση για διανυκτέρευση ή όχι θα πρέπει να εξατομικεύεται λαμβάνοντας   υπόψιν πολλές παραμέτρους  όπως τη κλινική εικόνα του ασθενούς, το πόσο καλό είναι το τελικό αποτέλεσμα της αγγειοπλαστικής, σε πόσες αρτηρίες και σε ποια σημεία  έγινε παρέμβαση,  ποια η ποσότητα του σκιαγραφικού που χρησιμοποιήθηκε,  η απόσταση από τη μονάδα υγείας και η συμμόρφωση με την φαρμακευτική αγωγή εξόδου. Βασικός γνώμονας στην επιλογή για αυθημερόν εξιτήριο από τον θεράποντα γιατρί αποτελεί πάντα η ασφάλεια του ασθενούς

Σχετικά Άρθρα

Πρόσφατα Άρθρα