Το οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου και το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο αποτελούν την αιτία θανάτου για πάνω από 2 εκατομμύρια άτομα ετησίως. Οι δύο αυτές πολύ σοβαρές καταστάσεις υγείας συχνά επηρεάζουν δραματικά και την ποιότητα ζωής των ασθενών και κατά συνέπεια επιδρούν ιδιαίτερα επιβαρυντικά και στο κόστος των συστημάτων υγείας.
Είναι γνωστό εδώ και δεκαετίες ότι υπάρχει μία παροδική αύξηση του κινδύνου για εκδήλωση εμφράγματος και εγκεφαλικού επεισοδίου κατά τη διάρκεια αναπνευστικών λοιμώξεων, όπως η γρίπη, η πνευμονία, η οξεία βρογχίτιδα και άλλες λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού. Κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας στη Σουηδία μεταξύ του Φεβρουαρίου και του Σεπτεμβρίου του 2020, μελετήθηκε η πιθανή συσχέτιση της λοίμωξης COVID 19 με το έμφραγμα και το εγκεφαλικό. Βρέθηκε ότι η λοίμωξη αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης εμφράγματος και αγγειακού εγκεφαλικού, κατά 3-8 φορές και 3-6 φορές αντίστοιχα κατά την πρώτη εβδομάδα από την εκδήλωση συμπτωμάτων του COVID-19. Τα ενδιαφέροντα αυτά αποτελέσματα ενισχύουν την επικρατούσα άποψη ότι οι οξείες καρδιαγγειακές επιπλοκές αντιπροσωπεύουν μία σημαντική κλινική εκδήλωση της λοίμωξης COVID-19 και πως οι μακροπρόθεσμες επιδράσεις τους στους ασθενείς που έχουν αναρρώσει αποτελούν μια ιδιαίτερη πρόκληση για την ιατρική κοινότητα. Επίσης είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο κίνδυνος παραμένει αυξημένος αρκετές εβδομάδες μετά την ανάρρωση από την λοίμωξη, καθώς ο ιός COVID-19 χαρακτηρίζεται από θρομβοεμβολικές και θρομβωτικές εκδηλώσεις, με τις οποίες έχουν συσχετισθεί παλαιότερα και άλλες λοιμώξεις του αναπνευστικού.
Ωστόσο ένα εύλογο ερώτημα είναι ότι αφού υπάρχει αυτή η αύξηση των εμφραγμάτων και των εγκεφαλικών λόγω της λοίμωξης τότε για ποιο λόγο κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας υπήρχε μια μείωση 30 έως 40% στις εισαγωγές στα νοσοκομεία λόγω οξέων στεφανιαίων συνδρόμων και εγκεφαλικών επεισοδίων; Η πιθανή εξήγηση είναι ότι αυτά τα οξέα καρδιαγγειακά επεισόδια, τα οποία σχετίζονται με τη λοίμωξη από τον ιό είναι αριθμητικά σημαντικά μικρότερα από τους ασθενείς που δεν ζήτησαν ιατρική βοήθεια λόγω συμπτωμάτων από το οξύ στεφανιαίο σύνδρομο ή εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστησαν κατά την περίοδο αυτή υπό τον φόβο ότι θα κολλήσουν COVID-19, εάν χρησιμοποιήσουν ασθενοφόρο και καταλήξουν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Η αργοπορία όμως στην αντιμετώπιση του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου έχει οδυνηρά αποτελέσματα διότι αυξάνονται τόσο οι μετεμφραγματικές επιπλοκές όσο και οι θάνατοι. Ο χρόνος ισον μυοκάρδιο ισχύει για όλες τις περιπτώσεις και η λοίμωξη covid δεν αποτελεί εξαίρεση.