Η Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς θεσπίστηκε το 1999 και διοργανώνεται έκτοτε κάθε χρόνο στις 29 Σεπτεμβρίου με την υποστήριξη του  Παγκόσμιου  Οργανισμού  Υγείας.

Η καρδιαγγειακή νόσος αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως με περίπου 18.600.000 θάνατοι να αποδίδονται σε αυτήν ετησίως. Με τα επιστημονικά δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας υπολογίζεται ότι  παγκοσμίως :

  • 18,6 εκατομμύρια θανάτων το 2020 συσχετίζονται με καρδιαγγειακή νόσο
  • 33 θάνατοι συμβαίνουν κάθε λεπτό λόγω καρδιαγγειακής νόσου
  • 16 θάνατοι κάθε λεπτό είναι αποτέλεσμα στεφανιαίας νόσου
  • 11 θάνατοι κάθε λεπτό συνδέονται με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

H υγειονομική  κρίση που έφερε η πανδημία covid ανέδειξε την αναγκαιότητα εύρεσης καινοτόμων τρόπων σύνδεσης των ασθενών με το σύστημα ιατρικής περίθαλψης. Αυτό αποτελεί και το στόχο της Παγκόσμιας Ημέρας Καρδιάς, ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί με την αξιοποίηση της δύναμης της ψηφιακής τεχνολογίας. Καθοριστικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει σε αυτό η τηλεϊατρική δημιουργώντας έναν προσιτό δίαυλο επικοινωνίας των ασθενών με τους θεράποντες ιατρούς ανά πάσα στιγμή και από οποιοδήποτε σημείο της γης.  Για το λόγο αυτό υιοθετήθηκε  σαν κύριος άξονας  της εορτής της παγκόσμιας ημέρας καρδιάς το σύνθημα <<Use heart to connect with your heart>> που στοχεύει στην αξιοποίηση της δύναμης της ψηφιακής τεχνολογίας  για τη σύνδεση με κάθε καρδιά, παντού στον κόσμο κάθε στιγμή συμβάλλοντας στην ισότητα παροχής υπηρεσιών υγείας , στην πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων και στην ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών των ανθρώπων.  Ειδικώτερα, οσο αφορά την ισότητα παροχής υπηρεσιών υγείας, δυστυχώς ακόμα στη σημερινή εποχή δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι ίση πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Ασθενείς απομακρυσμένοι από το σύστημα ιατρικής περίθαλψης εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακής  νόσου και εγκεφαλικών επεισοδίων. Η τεχνολογία και η ψηφιοποίηση της υγείας  θα συμβάλει στη γεφύρωση αυτού του χάσματος προσφέροντας τη δυνατότητα σε κάθε ασθενή να χρησιμοποιήσει τα ψηφιακά εργαλεία για την καλύτερη πρόληψη , διάγνωση και αντιμετώπιση της καρδιαγγειακής νόσου..

Η ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών μέσω του προγράμματος ΣΥΝΔΕΣΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ  είναι πολύ σημαντική πρωτοβουλία.. H λοίμωξη COVID-19 προκάλεσε περισσότερους από 1,6 εκατομμύρια θανάτους μέσα στο 2020, αλλά είναι σημαντική παρατήρηση ότι πάνω από 17,7 εκατομμύρια ανθρώπων ετησίως καταλήγουν λόγω των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Περίπου 520.000.000 άνθρωποι που πάσχουν από καρδιαγγειακή νόσο έχουν προσβληθεί από τη λοίμωξη COVID 19 παγκοσμίως το τελευταίο χρόνο με δυσμενείς επιπτώσεις. Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι ανάμεσα στους ασθενείς με COVID λοίμωξη και σοβαρά συμπτώματα, το 50 % έπασχαν από αρτηριακή υπέρταση και διαβήτη, ενώ το 30% από καρδιακή νόσο. Επιπλέον, οι ασθενείς με υποκείμενη καρδιαγγειακή νόσο είναι πιθανότερο να εμφανίσουν σοβαρότερα συμπτώματα σε περίπτωση νόσησης από τον ιό. οι καρδιαγγειακοί ασθενείς αποτελούν σημαντικό ποσοστό του συνόλου των θανάτων από COVID-19. Στους ασθενείς με λοίμωξη από COVID-19, το υπόστρωμα καρδιαγγειακής νόσου μπορεί να επιδεινώσει την εικόνα της πνευμονίας και να εντείνει τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων. Λόγω της αυξημένης ευπάθειας των ασθενών αυτών σε βαριά νόσηση, πολλοί ασθενείς οδηγήθηκαν σε κοινωνική απομόνωση. Αυτό είχε ως συνέπεια της απομάκρυνση από το κοινωνικό τους περίγυρο και το σύστημα ιατρικής περίθαλψης και τη μείωση της σωματικής τους άσκησης.

Η ψηφιακή τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα να συνδέει τους ασθενείς με τις οικογένειές τους, τους φίλους τους και τους ιατρούς τους.  Κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος και η τεχνολογία μπορεί να το διασφαλίσει γεφυρώνοντας αυτό το χάσμα. Η τεχνολογία μπορεί να κάνει εφικτή την άσκηση στο σπίτι με εικονικά μαθήματα εκγύμνασης και προπόνησης για όλη την οικογένεια από απόσταση, πρακτικές που αποτελούν χρήσιμες εναλλακτικές σε περιπτώσεις μη δυνατότητας φυσικής άσκησης σε εξωτερικό χώρο. Στην κατεύθυνση της αύξησης της ημερήσιας σωματικής δραστηριότητας μπορεί να συμβάλει  και η χρήση εφαρμογών κινητών τηλεφώνων και φορητών συσκευών για να παρακολουθείτε τα βήματα και την ημερήσια πρόοδό σας

Στον τομέα της πρόληψης, η υγιής διατροφή, η διακοπή του καπνίσματος, ο τακτικός έλεγχος βασικών παραμέτρων που επηρεάζουν την καρδιαγγειακή υγεία, (όπως τα επίπεδα σακχάρου, η αρτηριακή πίεση, η χοληστερόλη και τα τριγλυκερίδια, αλλά και ο δείκτης μάζας σώματος) και η άσκηση μπορούν να συμβάλλουν στην μείωση της πιθανότητας εμφάνισης καρδιαγγειακού νοσήματος. Η χρήση ψηφιακών εργαλείων, όπως εφαρμογών στα κινητά τηλέφωνα μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε αυτό μέσω της δημιουργίας κινήτρων.

Στα ανωτέρω πλαίσια, στη χώρα μας,  με την εφαρμογή (App) “KardiaHF”  ( διαθέσιμη μέσω του Google Play στις android συσκευές καθώς και μέσω του Αpp Store για Αpple συσκευές)  η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία προσφέρει στον ασθενή με καρδιακή ανεπάρκεια την δυνατότητα να ευαισθητοποιηθεί και να εκπαιδευτεί στην αυτοπαρακολούθηση και αυτοδιαχείριση της νόσου του, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού του. Οι ασθενείς καθίσταται δυνατόν να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη διαχείριση της νόσου, καθώς επικεντρώνονται στην παρακολούθηση βασικών ζωτικών σημείων, συμπτωμάτων και της καθημερινής τους δραστηριότητας. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται μια ακόμη εφαρμογή της ευρωπαϊκής εταιρείας υπέρτασης ESH CARE APP  που χρησιμοποιείται στη Μονάδα Υπέρτασης στο Ιπποκράτειο Γ.Ν.Αθηνών για την παρακολούθηση και ρύθμιση της αρτηριακής και τη συμμόρφωση των ασθενών με τη φαρμακευτική αγωγή υπέρτασης σε smartphones και tablets..

Φέτος , η παγκόσμια ημέρα καρδιάς, στις 29 Σεπτεμβρίου  προφέρει μία καλή ευκαιρία  να γνωρίσουμε καλύτερα την καρδιά μας και να «συνδεθούμε» με τη βοήθεια της τεχνολογίας και του διαδικτύου μαζί της.