Το λιπιδαιμικό προφίλ (ολική χοληστερόλη, HDL χοληστερόλη, LDL χοληστερόλη , τριγλυκερίδια ) έχει καθοριστικό ρόλο  στην πρόληψη και αντιμετώπιση της αθηροσκληρωτικής καρδιαγγειακής νόσου.  Σήμερα   όμως σαν θεραπευτικός στόχος θεωρείται μόνο η  LDL που είναι  μία χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνη (η λεγόμενη κακή χοληστερόλη). H λιποπρωτεΐνη α [ (Lp(a)] είναι ένα μόριο LDL στο οποίο έχει συνδεθεί ένα επιπλέον μόριο απολιποπρωτεΐνης α και υπάρχει ισχυρή κληρονομική μετάδοση στους απογόνους κατά 80-90%. Η μέτρησή γίνεται με απλή αιμοληψία και τα επίπεδά της στο αίμα είναι σχετικά σταθερά καθόλη τη ζωή. Το όριο της lp(a) πάνω από το οποίο φαίνεται να αυξάνεται ο κίνδυνος είναι τα 50 mg/dl, αν και  τα όρια αυτά  πιθανώς να τροποποιηθούν ή να σταθμιστούν  ανάλογα με το φύλο, φυλή και τις συννοσηρότητες στο εγγύς μέλλον.

Ο ασθενείς με αυξημένη lp(a) υπολογίζεται ότι διατρέχουν 3-4 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο για έμφραγμα μυοκαρδίου, 3 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο για στένωση αορτικής βαλβίδας, και 1,6 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο για ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Ολοι οι ασθενείς με ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου θα πρέπει να μετρήσουν τα επίπεδα της lp(a), ιδίως αν η νόσος εμφανιστεί πρώιμα προ της ηλικίας των 50 ετών, όπως και οι πάσχοντες από οικογενή υπερλιπιδαιμία. Επίσης είναι συνετό να γίνει έλεγχος και σε πρώτου βαθμού συγγενείς τους κατόπιν ιατρικής εκτίμησης, αλλά προς το παρόν δεν ενδείκνυται η μέτρηση της Lp(a) σε όλο τον πληθυσμό.

Από θεραπευτικής πλευράς, οι στατίνες που είναι πολύ αποτελεσματικά φάρμακα στη μείωση της LDL, δεν μειώνουν τα επίπεδα της lp(a). Αντίθετα, τα νεότερα μονοκλωνικά αντισώματα (PCSK9-inhibitors) που συνταγογραφούνται σε σοβαρές περιπτώσεις υπερλιπιδαιμίας  όταν  οι ασθενείς δεν μπορούν μόνο με στατίνη-εζετιμίμπη να πετύχουν τιμές LDL <100 mg/dl μειώνουν και την Lp(a).

Στη μελέτη FOURIER η χρήση του PCSK9-inhibitor evolocumab μείωσε την lp(a) κατά 27% και οι ασθενείς που είχαν αρχικά αυξημένη lp(a) ευεργετήθηκαν περισσότερο, εύρημα που επιβεβαιώθηκε και από τη μελέτη ODYSSEY με το ίδιας κατηγορίας φάρμακο alirocumab.

Οι υγιεινοδιαιτητικές αλλαγές με άσκηση και καλή διατροφή δε φαίνεται να επηρεάζουν ειδικά την lp(a).  Ειδικά φάρμακα που να στοχεύουν  στη μείωση των τιμών της Lp(a) βρίσκονται σε στάδιο κλινικών δοκιμών φάσης 3 , φαίνονται υποσχόμενα στη μείωση της lp(a) και διερευνάται αν αυτή η μείωση θα συνοδευτεί από ελάττωση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων.