Συνήθως το έμφραγμα  που όλοι γνωρίζουμε οφείλεται σε ρήξη μιας αθηρωματικής πλάκας σε μία από τις  τρείς κύριες στεφανιαίες αρτηρίες  που αιματώνουν το μυοκάρδιο με αποτέλεσμα το σχηματισμό θρόμβου , την απόφραξη της αρτηρίας και την  νέκρωση  του τμήματος του μυοκαρδίου που στερείται αιφνίδια την αιμάτωση αν δεν γίνει άμεσα διάνοιξη της αρτηρίας με αγγειοπλαστική-στέντ.

Ωστόσο έχει περιγραφεί και ο όρος έμφραγμα μυοκαρδίου με φυσιολογικά στεφανιαία αγγεία. Στη περίπτωση αυτή παρατηρείται μυοκαρδιακή βλάβη, όπως στο κλασικό έμφραγμα, με την διαφορά ότι  στην επείγουσα στεφανιογραφία δεν ανευρίσκεται  οξεία απόφραξη σε κάποια στεφανιαία αρτηρία . Ο επιστημονικός όρος αυτής της οντότητας  είναι MINOCA (myocardial infarction with no obstructive coronary atherosclerosis)] όπου  η αθηρωματική πλάκα  προκαλεί στένωση  έως το πολύ 50% του αυλού  της στεφανιαίας αρτηρίας.

Το MINOCA παρουσιάζεται πιο συχνά σε νέα άτομα και κυρίως σε γυναίκες σε σύγκριση με το κλασικό έμφραγμα μυοκαρδίου.Ένα από τα αίτια του MINOCA είναι ο σπασμός που μπορεί να συμβεί σε ένα ή περισσότερα τμήματα μίας ή περισσοτέρων στεφανιαίων αρτηριών ή κλάδων αυτών. Σημαντικό αίτιο είναι επίσης ο αυτόματος διαχωρισμός που μπορεί να συμβεί στο τοίχωμα της στεφανιαίας αρτηρίας με αποτέλεσμα το σχηματισμό αιματώματος που συμπιέζει τον αυλό της αρτηρίας και οδηγεί σε μειωμένη ροή αίματος στο μυοκάρδιο. Ως MINOCA μπορεί να παρουσιασθεί και το  ”σύνδρομο ραγισμένης καρδιάς” (στην επιστημονική γλώσσα αναφέρεται ως ”μυοκαρδιοπάθεια Takotsubo” ή ”μυοκαρδιοπάθεια από stress”)  που αφορά  συνήθως σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες  και που παρατηρείται μετά από έντονο (κυρίως ψυχικό) stress,. Εκδηλώνεται κλινικά με πόνο στο στήθος ή δύσπνοια, παρατηρείται μείωση της συσταλτικότητας  της καρδιάς, που συνήθως είναι παροδική και αναστρέψιμη.

Ασθενείς με MINOCA ωφελούνται  από τη χορήγηση ασπιρίνης καθώς και στατίνης και τον έλεγχο των λοιπών κλασσικών παραγόντων κινδύνου (κάπνισμα, υπέρταση και σακχαρώδης διαβήτης). Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι ασθενείς με MINOCA βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο  να βιώσουν στο μέλλον ένα μείζον καρδιακό σύμβαμα (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, συμπτώματα και σημεία καρδιακής ανεπάρκειας), καθιστώντας έτσι επιβεβλημένη την τακτική καρδιολογική παρακολούθησή τους.