Η κολπική μαρμαρυγή είναι η πιο συχνή διαταραχή του καρδιακού ρυθμού που παρατηρείται στην κλινική πράξη και ιδιαίτερα μεταξύ των ηλικιωμένων .  Σήμερα είναι καλά γνωστό ότι η κολπική μαρμαρυγή δεν είναι αθώα, καθώς συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων και  καρδιακής ανεπάρκειας ενώ επηρεάζει δυσμενώς την ποιότητα ζωής των ασθενών. Από το άλλο μέρος η χρήση αντιπηκτικών με βάση τα καθιερωμένα σκόρ προστατεύει σημαντικά από τα θροεμβολικά επεισόδια που συνοδεύουν την κολπική μαρμαρυγή.  Μια σημαντική συνιστώσα της ποιότητας ζωής ιδίως των ηλικιωμένων ατόμων με κολπική μαρμαρυγή αφορά το επίπεδο της νοητικής τους λειτουργίας.

Μια βραζιλιάνικη μελέτη που φέρνει στο φως τις σημαντικές επιδράσεις των αντιπηκτικών στην υγεία του εγκεφάλου παρουσιάστηκε πρόσφατα στο συνέδριο της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Η μελέτη Γνωσιακής Εξασθένησης που σχετίζεται με την Κολπική Μαρμαρυγή (GIRAF) αξιολόγησε τις επιδράσεις των αντιπηκτικών βαρφαρίνης και νταμπιγατράνης στη γνωσιακή λειτουργία σε συνδυασμό με την  εμφάνιση αιμορραγίας ή ισχαιμικών εγκεφαλικών επεισοδίων.  Όλοι οι συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν μια σειρά τεστ με ειδικές κλίμακες που αξιολόγησαν την μνήμη, την εκτελεστική λειτουργία, και  την προσοχή τους κατά την έναρξη και κατά τις επισκέψεις παρακολούθησης. Οι ασθενείς υποβλήθηκαν επίσης σε μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου κατά την έναρξη και  στη επανεξέταση μετά από 2 χρόνια για τον εντοπισμό πιθανού εγκεφαλικού επεισοδίου.

Στη διετία παρακολούθησης διαπιστώθηκε ότι η επαρκής χρήση αντιπηκτικών, τόσο της βαρφαρίνης όσο και της νταμπιγκατράνης, μπορεί να αποτρέψει τη νοητική έκπτωση σε ηλικιωμένους ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή.  Όταν ένα άτομο δεν λαμβάνει επιμελώς την ενδεικνυόμενη αντιπηκτική του αγωγή, αυτό μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση κλινικά έκδηλων ή υποκλινικών θρομβοεμβολικών επεισοδίων, τα οποία επιδεινώνουν αισθητά τη γνωστική λειτουργία. Τα υποκλινικά θρομβοεμβολικά επεισόδια θα οδηγήσουν προοδευτικά  σε μείωση της αιμάτωσης της περιοχής του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνη για υψηλότερες γνωστικές λειτουργίες, όπως η κοινή προσοχή, ο συλλογισμός, η μνήμη εργασίας και η διατήρηση της μνήμης.

Συμπερασματικά, είναι γεγονός ότι με την πάροδο του χρόνου, αυτές οι λειτουργίες αναμένεται να μειωθούν, αλλά σε ηλικιωμένους ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή, η μείωση είναι πιθανώς πιο γρήγορη. Βασικός πυλώνας στη θεραπευτική αντιμετώπιση της κολπικής µαρµαρυγής είναι η επαρκής αντιπηκτική αγωγή µε στόχο όχι μόνο την αποτροπή της βασικής επιπλοκής της, η οποία είναι το ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο αλλά και την διατήρηση της νοητικής-γνωσιακής λειτουργίας στο βέλτιστο δυνατό επίπεδο.

Σχετικά Άρθρα

Πρόσφατα Άρθρα