Η παρακεταμόλη, πέραν της αντιπυρετικής δράσης της, αποτελεί, ίσως, το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο αναλγητικό για την ανακούφιση από τον πονοκέφαλο και  για τη διαχείριση του χρόνιου πόνου. Επιπλέον, συνιστάται ως η πιο ασφαλής εναλλακτική  πρακτική έναντι των μη στεροειδών  αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, τα οποία είναι γνωστό ότι μπορεί να αυξάνουν την πίεση. Ωστόσο, ευρήματα πρόσφατης τυχαιοποιημένης μελέτης που δημοσιεύτηκε στο Circulation, έδειξαν ότι και η μακροχρόνια λήψη παρακεταμόλης από άτομα που  έχουν ήδη  υπέρταση μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεσή τους και κατά συνέπεια και τον κίνδυνο εκδήλωσης καρδιακής νόσου και εγκεφαλικού επεισοδίου.

Στα πλαίσια της  μελέτης,  110  υπερτασικοί ασθενείς έλαβαν  1 γρ παρακεταμόλης τέσσερις φορές την ημέρα – το σύνηθες δοσολογικό σχήμα για κάποιον που πάσχει από χρόνιο πόνο – ή εικονικό αναλγητικό για δύο εβδομάδες και εν συνεχεία έγινε διασταύρωση των ομάδων και αυτοί που είχαν λάβει παρακεταμόλη ελαβαν για τις επόμενες 2 βδομάδες εικονικό φάρμακο και αντίστοιχα η ομάδα του εικονικού φαρμάκου έλαβε παρακεταμόλη.  Όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα, όταν οι ασθενείς λάμβαναν παρακεταμόλη. Διαπιστώθηκε, ότι στην ομάδα που έλαβε παρακεταμόλη η 24ωρη συστολική τους πίεση, αυξανόταν κατά μέσο όρο έως και 4.7 mmHg συγκριτικά με τις φάσεις που λάμβαναν το εικονικό φάρμακο. Στην πραγματικότητα, η αύξηση αυτή της  πίεσης προσομοιάζει την αύξηση της πίεσης που παρατηρείται με τη λήψη των μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών και γνωρίζουμε ότι  μία τέτοια μόνιμη αύξηση της πίεσης μπορεί  να αυξήσει τον κίνδυνο για εγκεφαλικό επεισόδιο κατά 20%.

Πρέπει να διευκρινισθεί ότι το σύνολο των συμμετεχόντων στην συγκεκριμένη μελέτη ήταν άτομα πάσχοντα από  υπέρταση και ενδεχομένως η λήψη της παρακεταμόλης στη συγκεκριμένη δοσολογία   μπορεί να μη αφορά τα υγιή άτομα με φυσιολογική πίεση.   Επιπλέον, το γεγονός ότι η επίδραση της παρακεταμόλης εξετάστηκε μόνο για ένα διάστημα 2 εβδομάδων αφήνει ανοιχτό ενδεχόμενο η παρατεταμένη χρήση της να μπορεί να σταθεροποιήσει, μακροπρόθεσμα, τα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης.

Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό οι γιατροί να λαμβάνουν σοβαρά υπόψιν τα επίπεδα της πίεσης του κάθε ασθενή και να χορηγούν την παρακεταμόλη για περιπτώσεις χρόνιου άλγους με φειδώ, ξεκινώντας πάντα από μια πιο χαμηλή δόση και αυξάνοντάς την σταδιακά χωρίς να υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια για την επίτευξη του ελέγχου του πόνου.  Η περιστασιακή λήψη παρακεταμόλης για την αντιμετώπιση του πονοκεφάλου ή του πυρετού, είναι ασφαλής όσο αφορά την επίδρασή της στη πίεση  και περαιτέρω έρευνα χρειάζεται προκειμένου να τεκμηριωθούν  τόσο τα οφέλη όσο και οι πιθανοί κίνδυνοι της ευρείας χρόνιας χρήσης της παρακεταμόλης σε υγιή άτομα,.