Σταχυολογώντας τις εξελίξεις της  Καρδιολογίας και ειδικώτερα της Επεμβατικής Καρδιολογίας θα εστιασθούμε στη  στεφανιαία νόσο (με την εφαρμογή της λιθοτριψίας), στις βαλβιδοπάθειες,(με την διαδερμική αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας ),  στις μυοκαρδιοπάθειες (με την κατάλυση με αλκοόλη), το κρυπτογενές αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (με την σύγκλειση του ανοικτού ωοειδούς τρήματος ) και την αρτηριακή υπέρταση (με την κατάλυση της συμπαθητικής νεύρωσης του νεφρού). Ολες αυτές οι  νεώτερες τεχνικές εφαρμόζονται  ήδη στα μεγάλα αιμοδυναμικά εργαστήρια της χώρας  μας .

Αγγειοπλαστική ασβεστωμένων αρτηριών. Ο ρολος της ενδαγγειακής λιθοτριψίας

Η ασβέστωση των στεφανιαίων αρτηριών ιδιαίτερα στα ηλικιωμένα άτομα αυξάνει την πολυπλοκότητα της αγγειοπλαστικής, και την πιθανότητα ατελούς έκπτυξης των stents.  Η από ετών διαθέσιμη περιστροφική αθηρεκτομή (rotablation) αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την τροποποίηση των επιπολής (παρά τον αυλό) στοιβάδων ασβεστίου, ενώ η ενδοαυλική λιθοτριψία/λιθοπλαστική (ShockWave) είναι μια νεότερη, ασφαλής και αποτελεσματική μέθοδος τροποποίησης των βαρέως ασβεστωμένων στενώσεων πριν την τοποθέτηση stent. Γενικά, η περιστροφική αθηρεκτομή και το ShockWave αποτελούν δυνητικά συμπληρωματικές και λιγότερο ανταγωνιστικές τεχνικές. Σε περίπτωση αδυναμίας προώθησης μπαλονιού μέσω ασβεστωμένης στένωσης, το Rotablation αποτελεί 1ης γραμμής τεχνική. Σε περίπτωση αδυναμίας επαρκούς έκπτυξης μπαλονιών σε έκδηλα ασβεστωμένες βλάβες, η λιθοτριψία με ShockWave αποτελεί άριστη επιλογή για περαιτέρω τροποποίηση της ασβεστωμένης πλάκας πριν από την τοποθέτηση stent. Η τεχνική ShockWave χρησιμοποιείται σε βαρέως ασβεστωμένες στενώσεις  των νεφρικών αρτηριών, ή σε στενώσεις λαγονίων αρτηριών

Διαδερμική αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας (TAVI)

H TAVI πρωτοξεκίνησε το 2002 και έκτοτε έχει καταξιωθεί ως μια σημαντική μέθοδος για την διακαθετηριακή αντιμετώπιση των ασθενών με σοβαρού βαθμού στένωση της αορτικής βαλβίδας, χωρίς χειρουργική τομή.  Η TAVI είναι η στρατηγική που προτιμάται σε συμπτωματικούς ασθενείς με σοβαρού βαθμού στένωση της αορτικής βαλβίδας που έχουν μέτριο ή υψηλό κίνδυνο για να υποβληθούν σε καρδιοχειρουργική επέμβαση, ενώ έχει δείξει καλά αποτελέσματα και στους χαμηλού καρδιοχειρουργικού κινδύνου ασθενείς. Η εξέλιξη της μεθόδου κατά την προηγούμενη 20/ετία, η αυξανόμενη εμπειρία των χειριστών και η καλύτερη επιλογή των ασθενών έχουν σημαντικά μειώσει τις περιεπεμβατικές επιπλοκές και έχουν βελτιώσει θεαματικά τα βραχυχρόνια και μακροχρόνια κλινικά αποτελέσματα. Σημαντικό ρόλο σε αυτό επίσης έχει παίξει και η δημιουργία Ομάδας Καρδιάς που αποτελείται από κλινικούς καρδιολόγους, απεικονιστές, επεμβατικούς καρδιολόγους και καρδιοχειρουργούς που συναποφασίζουν για την καλύτερη μέθοδο αντιμετώπισης αυτών των αυξημένου κινδύνου ασθενών, λαμβάνοντας υπόψιν τις συννοσηρότητες και τα ιδιαίτερα ανατομικά, φυσιολογικά και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά του καθενός. Παρά την αναμφισβήτητη επιτυχημένη πορεία της TAVI, η μέθοδος παραμένει απαιτητική, χρειάζεται έμπειρους χειριστές και εξειδικευμένα κέντρα ενώ υπάρχουν ακόμα πιθανές περιεπεμβατικές επιπλοκές, όπως η παραβαλβιδική ανεπάρκεια, η ανάγκη εμφύτευσης μόνιμου βηματοδότη, το περιεπεμβατικό αγγειακό εγκεφαλικό, η νεφροπάθεια από το σκιαγραφικό, η αιμορραγία και ο θάνατος. Αρκετά πράγματα χρειάζεται λοιπόν ακόμα να βελτιωθούν, όπως και να μειωθεί το κόστος για να επεκταθεί η μέθοδος σε νεότερους, χαμηλού καρδιοχειρουργικού κινδύνου ασθενείς.

Κατάλυση της υπερτροφικής αποφρακτικής μυοκαρδιοπάθειας με αλκοόλη

Η υπερτροφική αποφρακτική μυοκαρδιοπάθεια μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα, όπως δύσπνοια, στηθάγχη, ζάλη ή και συγκοπή, από την απόφραξη του χώρου εξόδου της αριστερής κοιλίας. Αν και η φαρμακευτική αγωγή είναι το 1ο βήμα στην αντιμετώπιση των συγκεκριμένων ασθενών, κάποιες φορές δεν επαρκεί και είναι απαραίτητη η επεμβατική αντιμετώπιση αυτών. Οι επεμβάσεις μείωσης του μεσοκοιλιακού διαφράγματος περιλαμβάνουν την καρδιοχειρουργική μυεκτομή και την διαδερμική κατάλυση του μεσοκοιλιακού διαφράγματος με αλκοόλη. Η τελευταία μέθοδος συνίσταται στην χορήγηση καθαρής αλκοόλης στον διαφραγματικό κλάδο που αιματώνει την βάση του μεσοκοιλιακού διαφράγματος. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ένα ιατρογενές έμφραγμα  που στόχο έχει να μειώσει το μέγεθος του μεσοκοιλιακού διαφράγματος και κατά συνέπεια το μέγεθος της απόφραξης στον χώρο εξόδου της αριστερής κοιλίας. Για την ώρα η καρδιοχειρουργική επέμβαση και η κατάλυση του μεσοκοιλιακού διαφράγματος με αλκοόλη έχουν τις ίδιες ενδείξεις, δεδομένου ότι οι μελέτες δείχνουν ότι έχουν τα ίδια βραχυχρόνια και μακροχρόνια αποτελέσματα, όσον αφορά στην ολική θνησιμότητα, στην καρδιαγγειακή θνητότητα και τον αιφνίδιο καρδιακό θάνατο. Οπότε η επιλογή της μεθόδου εξαρτάται κυρίως από την εμπειρία του κέντρου, αλλά γενικά η διαδερμική κατάλυση προτιμάται σε μεγαλύτερης ηλικίας άτομα με αυξημένο κίνδυνο για καρδιοχειρουργική επέμβαση. Η συχνότερη επιπλοκή της κατάλυσης με αλκοόλη είναι ο κολποκοιλιακός αποκλεισμός, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει στην εμφύτευση μόνιμου βηματοδότη.  Οι μέθοδοι μείωσης του μεσοκοιλιακού διαφράγματος πρέπει να γίνονται σε κέντρα με εμπειρία, τα οποία παρακολουθούν ασθενείς με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια.

Σύγκλειση του ανοικτού ωοειδούς τρήματος σε κρυπτογενές αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

Πρόσφατες διεθνείς  μελέτες έδειξαν ότι η σύγκλειση του ανοιχτού τρήματος σε νεαρούς ασθενείς με κρυπτογενή εγκεφαλικά  επεισόδια μπορεί να προστατεύει από το επόμενο εγκεφαλικό, σε ποσοστό έως 80%. Τα αποτελέσματα των μελετών καθώς και η συσσωρευμένη κλινική εμπειρία οδήγησαν τον Οργανισμό Υγείας των ΗΠΑ (FDA) καθώς και Επιστημονικές Ενώσεις Νευρολόγων και Καρδιολόγων σε προηγμένα συστήματα υγείας να  υποστηρίζουν ότι υπάρχει απόλυτη ένδειξη για τη σύγκλειση του ανοιχτού ωοειδούς τρήματος όταν πληρούνται τα ανατομικά και κλινικά κριτήρια. Ουσιαστικά ασθενείς νεαροί σε ηλικία που υπέστησαν καρδιογενές εγκεφαλικό επεισόδιο, πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο για την ύπαρξη ανοιχτού ωοειδούς τρήματος.  Εάν η καρδιολογική εξέταση επιβεβαιώσει την ύπαρξή του και δεν έχει ανευρεθεί άλλη αιτία η οποία να μπορεί να έχει προκαλέσει το εγκεφαλικό επεισόδιο, τότε υπάρχει απόλυτη  ένδειξη για επέμβαση σύγκλεισης του ωτίου, προκειμένου να αποφευχθεί ένα νέο εγκεφαλικό. Η επέμβαση γίνεται σήμερα διαδερμικά με τοπική νάρκωση με εξαιρετικά αποτελέσματα και ασφάλεια σε εξειδικευμένα κέντρα από επεμβατικούς καρδιολόγους με εμπειρία στις επεμβάσεις δομικών καρδιοπαθειών. Ο καθετήρας από τον οποίο διέρχονται τα εργαλεία, φθάνει δια μέσου της μηριαίας φλέβας στο ανοιχτό ωοειδές τρήμα, υπό την καθοδήγηση διοισοφάγειου υπερήχου. Στο σημείο τοποθετείται μια συσκευή η οποία ομοιάζει με «ομπρέλα» και φέρει δύο δίσκους, επιτυγχάνοντας το άμεσο κλείσιμο της

Κατάλυση της συμπαθητικής νεύρωσης του νεφρού για την ρύθμιση της πίεσης

Ο ρόλος του συμπαθητικού νευρικού συστήματος είναι κεντρικός στην παθοφυσιολογία και εξέλιξη της αρτηριακής υπέρταση. Μάλιστα οι επεμβατικές μέθοδοι νευροτροποποίησης για την αντιμετώπιση καταστάσεων με υπερδιέγερση του συμπαθητικού κερδίζουν συνεχώς έδαφος. Χαρακτηριστικά η απονεύρωση των νεφρικών αρτηριών (στην  οποία έχει πρωτοστατήσει η Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, στο Ιπποκράτειο ΓΝΑ)  αποτελεί μία ασφαλή και αποτελεσματική μέθοδο για την ελάττωση της αρτηριακής πίεσης σε υπερτασικούς ασθενείς ανεξάρτητα από το εάν αυτοί λαμβάνουν ή όχι αντιυπερτασική θεραπεία. Σε πρόσφατες τυχαιοποιημένες πολυκεντρικές μελέτες δείχθηκε ότι με τη χρήση ειδικών καθετήρων διαδερμικά με τοπική αναισθησία καθίσταται δυνατή η απονεύρωση των νεφρικών αρτηριών.  Εντός 3 μηνών από την επέμβαση παρατηρήθηκε μέση πτώση της συστολικής αρτηριακής πίεσης ιατρείου κατά 10 mmHg η οποία αντανακλά σημαντική ελάττωση του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου των ασθενών για αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, έμφραγμα μυοκαρδίου και καρδιακή ανεπάρκεια. Να τονιστεί ότι η μείωση της αρτηριακής πίεσης διατηρείται όλο το 24ωρο με αποτέλεσμα καλύτερη ρύθμισή της. Σήμερα η απονεύρωση των νεφρικών αρτηριών αποτελεί ουσιαστικά μία ασφαλή και αποτελεσματική επιπρόσθετη επιλογή για την αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης μαζί με τις κατάλληλες υγιεινοδιαιτητικές παρεμβάσεις και τα αντιυπερτασικά φάρμακα