Σήμερα η στένωση της αορτικής  βαλβίδας είναι η συχνότερη βαλβιδοπάθεια  για την οποία αναζητείται όλο και συχνότερα λύση λόγω της εξαιρετικά επιτυχούς εφαρμογής της  διαδερμικής αντικατάστασης της βαλβίδας μέσω συνήθως της μηριαίας οδού [TAVI]. Σε αρκετές περιπτώσεις η στένωση της αορτικής βαλβίδας συνυπάρχει και με άλλοτε άλλο βαθμό ανεπάρκεια αυτής ή σε άλλες περιπτώσεις προεξάρχει η ανεπάρκεια με ελαχίστη στένωση. Με τον όρο  αορτική ανεπάρκεια εννοούμε ότι η  αορτική βαλβίδα δεν κλείνει σωστά  με αποτέλεσμα παλινδρόμηση του αίματος πίσω στη καρδιά αντί να προωθηθεί στους περιφερικούς ιστούς  με συνέπεια η καρδιά να πρέπει να εργαστεί σκληρότερα για να μπορέσει να το αναπληρώσει με αποτέλεσμα να αυξάνει το μέγεθός της. Συχνά, με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μπορούμε να μειώσουμε  την ένταση των συνοδών συμπτωμάτων {δύσπνοια, αίσθημα παλμών} ωστόσο το πρόβλημα παραμένει, καθιστώντας απαραίτητη την αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας, προκειμένου να αποφευχθούν αρρυθμίες, καρδιακή ανεπάρκεια και μη αναστρέψιμη βλάβη στον καρδιακό μυ.

Μέχρι πρότινος, η αντιμετώπιση των περιστατικών με ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδας γινόταν κατά αποκλειστικότητα με χειρουργική επέμβαση, η οποία όμως ήταν απαγορευτική για ασθενείς υψηλού κινδύνου και ηλικιωμένους. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, περίπου 33% των ασθενών ηλικίας άνω των 75 ετών με σοβαρή ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδας  δεν υποβάλλονταν σε χειρουργική αντικατάσταση της βαλβίδας,λόγω των συνοσηροτήτων τους. Πλέον, έχουμε στην διάθεσή μας νέες διαδερμικές μεθόδους και τεχνικές που επιτρέπουν την αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας χωρίς την στερνοτομή με ποσοστά επιτυχίας που φτάνουν το 97% παγκοσμίως. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι οι σαφώς ο μικρότερος  επεμβατικός κίνδυνος, η ταχεία ανάρρωση , η μη λήψη αντιπηκτικής αγωγής και η βελτίωση στην ποιότητα ζωής του ασθενούς.

Από το 2002 που εμφυτεύθηκε διαδερμικά η πρώτη  βιοπροσθετική  αορτική  βαλβίδα  μέχρι και  σήμερα  έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 200.000 επεμβάσεις σε  περισσότερες  από 40 χώρες και ο αριθμός αυτό φαίνεται να αυξάνεται συνεχώς καθώς, πλέον, χάρη στα ευρήματα μεγάλων τυχαιοποιημένων  ελεγχόμενων  δοκιμών  και μετα-αναλύσεων,  η δεδομένη επέμβαση δεν προορίζεται μόνο για τους  ανεγχείρητους  ή  τους ασθενείς  υψηλού  χειρουργικού  κινδύνου, αλλά και για ασθενείς ενδιάμεσου χειρουργικού κινδύνου. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, η επιλογή ως προς το είδος της επέμβασης πρέπει να βασίζεται σε λεπτομερή εξατομικευμένη εκτίμηση της τεχνικής-ανατομικής καταλληλότητας λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους αλλά και τα οφέλη της κάθε επέμβασης αλλά και την προτίμηση και  τις ανάγκες του κάθε ασθενή ανάλογα με την παθησή του και τη σχεδιαζόμενη επέμβση,

Σχετικά Άρθρα

Πρόσφατα Άρθρα