Με τα μέχρι σήμερα δεδομένα από την Κίνα οι ασθενείς που είχαν σοβαρή μόλυνση ή που απεβίωσαν από τον κορονοιό ήταν κατά βάση μεγάλης ηλικίας (άνω των 80), ή και είχαν άλλες συν-νοσηρότητες όπως υπέρταση σε ποσοστό (30-50%),ή σακχαρώδη διαβήτη (20-25%).

Η συσχέτιση μεταξύ της αρτηριακής υπέρτασης και του COVID-19 μάλλον εξηγείται από το γεγονός ότι η αρτηριακή υπέρταση είναι πολύ συχνότερη στους ηλικιωμένους και συνδέεται συχνότερα με τη συνύπαρξη άλλων συν-νοσηροτήτων. Επιπλέον, δεν έχουμε δεδομένα πως η αρτηριακή υπέρταση per se συσχετίζεται με επιρρέπεια ως προς την προσβολή και μόλυνση από τον COVID-19 ούτε δεδομένα πως η αρτηριακή υπέρταση αυτή καθ’ αυτή σχετίζεται με χειρότερη κατάληξη των προσβεβλημένων ασθενών.

Ο θόρυβος για τη σχέση της υπέρτασης με την έκβαση από τη μόλυνση με τον κορονοιό ενισχύθηκε και από την διαπίστωση ότι ο κορονοιός αυτός χρησιμοποιεί για την εισοδό του στα κύτταρα του πνεύμονα και της καρδιάς ένα ένζυμο ( το μετατρεπτικό ένζυμο -2, ACE-2) προκαλώντας πνευμονία και μυοκαρδίτιδα αντίστοιχα. Το ίδιο ένζυμο ACE-2 υπεισέρχεται σε ένα σπουδαίο νευροορμονικό σύστημα (το σύστημα ρενίνης αγγειοτασσίνης αλδοστερόνης) που παίζει σημαντικό ρόλο στη υπέρταση. Έτσι, δημιουργήθηκε η υπόθεση ότι ενδεχομένως φαρμακευτικές αγωγές της αρτηριακής υπέρτασης που επάγουν το ACE-2, μπορεί να αυξάνουν τον κίνδυνο για ανάπτυξη σοβαρής λοίμωξης από COVID-19.

Η θεραπεία με αναστολείς του συστήματος RAAS, όπως επί παραδείγματι οι αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης (ACEIs) ή οι αποκλειστές των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης (ARBs) αποτελούν σήμερα τον πυρήνα της θεραπείας της αρτηριακής υπέρτασης αφού είναι φάρμακα με πολύ ευεργετικές δράσεις στη καρδιά, τους νεφρούς και τον εγκέφαλο.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η Ευρωπαική Εταιρεία Υπέρτασης δημοσίευσε τη επίσημη θέση της στο θέμα αυτό (https://www.eshonline.org/spotlights/esh-statement-on-covid-19/), με τα κάτωθι 5 σημεία (με την προφανή επιφύλαξη ότι η δήλωση ισχύει με βάση τα τωρινά δεδομένα 14/3/2020) ώστε να μη υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία στους υπερτασικούς ασθενείς:

 • Σημείο 1
  Δεν υπάρχει καθαρή απόδειξη ότι η υπέρταση αυτή καθ’εαυτή συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης με COVID-19. Συνεπώς οι υπερτασικοί ασθενείς θα πρέπει να ακολουθούν τις ίδιες προφυλάξεις με τους συνομηλίκους τους και τους έχοντες ίδιο προφίλ συν-νοσηροτήτων 
 • Σημείο 2
  Σε υπερτασικούς ασθενείς με μόλυνση COVID-19, η θεραπεία με αναστολείς του συστήματος ρενίνης αγγειοτενσινης ( α-ΜΕΑ ή αναστολείς των υποδοχέων αγγειοτενσίνης ΙΙ ) πρέπει να συνεχίζεται κανονικά
   υπό τις οδηγίες των θεραπόντων ιατρών βάσει των 2018 ESC/ESH κατευθυντήριων οδηγιών για την υπέρταση.
 • Σημείο 3
  Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα δεν υπερέχει η μία ομάδα έναντι της άλλης ομάδας αναστολέων (α-ΜΕΑ ή αναστολείς των υποδοχέων αγγειοτενσίνης Ang II ) σε ασθενείς με μόλυνση από τον COVID-19.
 • Σημείο 4
  Σε ασθενείς με μόλυνση με COVID-19 και σοβαρή συμπτωματολογία, η χρήση των εν λόγω φαρμάκων που μπλοκάρουν το σύστημα ρενίνης αγγειοτενσίνης πρέπει να εξατομικεύεται από τους θεράποντες γιατρούς.
 • Σημείο 5
  Περαιτέρω ερευνα για την επίδραση της υπέρτασης αλλά και των αντιυπερτασικών φαρμάκων στη έκβαση των ασθενών με μόλυνση από κορονοιό COVID-19 είναι αναγκαία.

Συνεπώς, οι ασθενείς που βρίσκονται σε αγωγή με τα ανωτέρω φάρμακα που παρεμβαίνουν στο σύστημα ρενίνης αγγειοτενσίνης συνεχίζουν κανονικά την λήψη τους.

Σχετικά Άρθρα

Πρόσφατα Άρθρα