Δημοσίευση στις Jul-Aug 2017 στο PubMed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28958918/?from_term=tsioufis&from_sort=date&from_size=200&from_pos=139

 

Costas Tsioufis 

2014 ESC/ESA Guidelines on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and management: The Joint Task Force on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and management of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Anaesthesiology (ESA).

Kristensen SD, Knuuti J, Saraste A, Anker S, Bøtker HE, De Hert S, Ford I, Gonzalez Juanatey JR, Gorenek B, Heyndrickx GR, Hoeft A, Huber K, Iung B, Kjeldsen KP, Longrois D, Luescher TF, Pierard L, Pocock S, Price S, Roffi M, Sirnes PA, Uva MS, Voudris V, Funck-Brentano C; Authors/Task Force Members.
Kristensen SD, et al.
Eur J Anaesthesiol. 2014 Oct;31(10):517-73. doi: 10.1097/EJA.0000000000000150.
Eur J Anaesthesiol. 2014.
PMID: 25127426

Review..

No abstract available..

error: