Δημοσίευση στις 2018 Jan 14 στο PubMed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29346590/?from_term=tsioufis&from_sort=date&from_size=200&from_pos=119

 

Costas Tsioufis 

European Society of Cardiology (ESC) Annual Congress Report From Barcelona 2017.

Satoh K, Takahashi J, Matsumoto Y, Tatebe S, Aoki T, Kikuchi Y, Hao K, Ohyama K, Nogi M, Suda A, Kasahara S, Sato K, Ichijo S, Shimokawa H.
Satoh K, et al.
Circ J. 2017 Nov 24;81(12):1758-1763. doi: 10.1253/circj.CJ-17-1103. Epub 2017 Nov 2.
Circ J. 2017.
PMID: 29093432

error: