Δημοσίευση στις Nov-Dec 2017 στο PubMed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29501576/?from_term=tsioufis&from_sort=date&from_size=200&from_pos=111

 

Costas Tsioufis 

Labile hypertension: a new disease or a variability phenomenon?

Sanidas E, Grassos C, Papadopoulos DP, Velliou M, Tsioufis K, Mantzourani M, Perrea D, Iliopoulos D, Barbetseas J, Papademetriou V.
Sanidas E, et al.
J Hum Hypertens. 2019 Jun;33(6):436-443. doi: 10.1038/s41371-018-0157-8. Epub 2019 Jan 15.
J Hum Hypertens. 2019.
PMID: 30647464

Review..

error: