Δημοσίευση στις Sep 2019 στο PubMed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31355513/?from_term=tsioufis&from_sort=date&from_size=200&from_pos=22

 

Vasiliki Katsi 

, Ioannis Andrikou 

, Costas Tsioufis 

, Dimitris Tousoulis 

Gut microbiota and probiotic intervention as a promising therapeutic for pregnant women with cardiometabolic disorders: Present and future directions.

de Brito Alves JL, de Oliveira Y, Carvalho NNC, Cavalcante RGS, Pereira Lira MM, Nascimento LCPD, Magnani M, Vidal H, Braga VA, de Souza EL.
de Brito Alves JL, et al.
Pharmacol Res. 2019 Jul;145:104252. doi: 10.1016/j.phrs.2019.104252. Epub 2019 May 2.
Pharmacol Res. 2019.
PMID: 31054952

Review..

error: