Δημοσίευση στις 2020 Jan 6 στο PubMed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31868029/?from_term=tsioufis&from_sort=date&from_size=200&from_pos=10

 

Anastasios Milkas 

 

, Konstantinos Tsioufis 

, Leonidas Koliastasis 

, Eleftherios Tsiamis 

, Dimitris Tousoulis 

, Jozef Bartunek 

, Marc Vanderheyden 

[Experts consensus on the management of the right heart function in critically ill patients].

Wang XT, Liu DW, Zhang HM, Long Y, Guan XD, Qiu HB, Yu KJ, Yan J, Zhao H, Tang YQ, Ding X, Ma XC, Du W, Kang Y, Tang B, Ai YH, He HW, Chen DC, Chen H, Chai WZ, Zhou X, Cui N, Wang H, Rui X, Hu ZJ, Li JG, Xu Y, Yang Y, Ouyan B, Lin HY, Li YM, Wan XY, Yang RL, Qin YZ, Chao YG, Xie ZY, Sun RH, He ZY, Wang DF, Huang QQ, Jiang DP, Cao XY, Yu RG, Wang X, Chen XK, Wu JF, Zhang LN, Yin MG, Liu LX, Li SW, Chen ZJ, Luo Z; Critical Hemodynamic Theraphy Collaboration Group (CHTC Group).
Wang XT, et al.
Zhonghua Nei Ke Za Zhi. 2017 Dec 1;56(12):962-973. doi: 10.3760/cma.j.issn.0578-1426.2017.12.017.
Zhonghua Nei Ke Za Zhi. 2017.
PMID: 29202543

Chinese..

error: