Δημοσιεύσεις

Elderly patients hospitalized for acute heart failure. The case whereas lower blood pressure is always worst!

By 1 Ιανουάριος 2001 Ιανουάριος 7th, 2020 No Comments

Δημοσίευση στις 0001/01/01 στο PubMed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31901254

 

Sanidas EA, Tsioufis K.
error: