Δημοσιεύσεις

Management of the “notorious” refractory orthostatic hypotension: Let’s think and further study droxidopa.

Δημοσίευση στις 2019/8/2 στο PubMed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31368654

 

Dimitriadis K, Tsioufis C, Tousoulis D.
error: