Δημοσιεύσεις

From SYMPLICITY HTN-3 to the renal denervation global registry: where do we stand and where should we go?

By 17 Μάιος 2014 Απρίλιος 10th, 2019 No Comments

Δημοσίευση στις 2014/5/17 στο PubMed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24832632

Pathak A, Ewen S, Fajadet J, Honton B, Mahfoud F, Marco J, Schlaich M, Schmieder R, Tsioufis K, Ukena C, Zeller T.

error: