Δημοσιεύσεις

Electrical stimulation of the renal arterial nerves does not unmask the blindness of renal denervation procedure in swine.

By 19 Αύγουστος 2014 Απρίλιος 10th, 2019 No Comments

Δημοσίευση στις 2014/8/19 στο PubMed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25129287

Tsiachris D, Tsioufis C, Dimitriadis K, Kordalis A, Thomopoulos C, Kasiakogias A, Papalois A, Papademetriou V, Tousoulis D, Stefanadis C.

error: