Δημοσιεύσεις

The effect of percutaneous renal denervation on muscle sympathetic nerve activity in hypertensive patients: more questions than answers.

By 26 Αύγουστος 2014 Απρίλιος 10th, 2019 No Comments

Δημοσίευση στις 2014/8/26 στο PubMed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25147074

Dimitriadis K, Tsioufis C, Tousoulis D.

error: