Δημοσιεύσεις

Effects of continuous positive airway pressure on blood pressure in hypertensive patients with obstructive sleep apnoea.

By 2 Οκτώβριος 2014 Απρίλιος 10th, 2019 No Comments

Δημοσίευση στις 2014/10/2 στο PubMed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25271918

Kasiakogias A, Tsioufis C, Thomopoulos C, Tousoulis D.

error: