Δημοσιεύσεις

Proceedings from the European clinical consensus conference for renal denervation: considerations on future clinical trial design.

By 21 Μάιος 2015 Απρίλιος 10th, 2019 No Comments

Δημοσίευση στις 2015/5/21 στο PubMed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25990344

Mahfoud F, Böhm M, Azizi M, Pathak A, Durand Zaleski I, Ewen S, Tsioufis K, Andersson B, Blankestijn PJ, Burnier M, Chatellier G0, Gafoor S, Grassi G, Joner M, Kjeldsen SE, Lüscher TF, Lobo MD, Lotan C, Parati G, Redon J, Ruilope L0, Sudano I, Ukena C, van Leeuwen E, Volpe M, Windecker S, Witkowski A, Wijns W, Zeller T, Schmieder RE.

error: