Δημοσιεύσεις

Editorial: The New Trial EMPAREG-OUTCOMES in Type 2 Diabetes: “and Death Shall Have no Dominion”?

By 1 Μαρτίου 2016 10 Απριλίου, 2019 No Comments

Δημοσίευση στις 2016/3/1 στο PubMed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26924324

Papanas N, Tsioufis C, Maltezos ES.

error: