Δημοσιεύσεις

Waist circumference compared with other obesity parameters as a determinant of coronary artery disease in essential hypertension: from statistics to clinical practice.

By 9 Δεκέμβριος 2016 Απρίλιος 10th, 2019 No Comments

Δημοσίευση στις 2016/12/9 στο PubMed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27928150

Dimitriadis K, Tsioufis C, Tousoulis D.

error: