Δημοσιεύσεις

The Heart Outcomes Prevention Evaluation (HOPE)-3 trial: where do we stand?

By 29 Δεκέμβριος 2016 Απρίλιος 10th, 2019 No Comments

Δημοσίευση στις 2016/12/29 στο PubMed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28030456

Katsiki N, Mikhailidis DP, Tsioufis C.

error: