Δημοσιεύσεις

Finding the best ablation strategy for renal denervation: A continuing saga.

By 23 Μάρτιος 2017 Απρίλιος 10th, 2019 No Comments

Δημοσίευση στις 2017/3/23 στο PubMed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28322494

Dimitriadis K, Tsioufis C, Tousoulis D.

error: