Δημοσιεύσεις

Proceedings from the 2nd European Clinical Consensus Conference for device-based therapies for hypertension: state of the art and considerations for the future.

By 6 Μάιος 2017 Απρίλιος 10th, 2019 No Comments

Δημοσίευση στις 2017/5/6 στο PubMed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28475773

Mahfoud F,, Schmieder RE, Azizi M,,, Pathak A,, Sievert H,0, Tsioufis C, Zeller T, Bertog S, Blankestijn PJ, Böhm M, Burnier M, Chatellier G, Durand Zaleski I,, Ewen S, Grassi G,, Joner M0,, Kjeldsen SE,, Lobo MD, Lotan C, Lüscher TF, Parati G0, Rossignol P, Ruilope L, Sharif F, van Leeuwen E, Volpe M, Windecker S, Witkowski A0, Wijns W,.

error: