Δημοσιεύσεις

Successful left transradial coronary angiography in an elderly patient with dextrocardia and severe aortic stenosis.

By 23 Μάιος 2017 Απρίλιος 10th, 2019 No Comments

Δημοσίευση στις 2017/5/23 στο PubMed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28529182

Kintis K, Patsilinakos S, Koutouzis M, Kasiakogias A, Nikolaou N, Andrikou I, Tsioufis C.

error: