Δημοσιεύσεις

Lessons learned from the recent history of technologies for noninvasive estimation of aortic blood pressure using transfer functions and pulse wave analysis.

By 10 Ιούνιος 2017 Απρίλιος 10th, 2019 No Comments

Δημοσίευση στις 2017/6/10 στο PubMed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28595720

Papaioannou TG, Tsioufis CP, Karamanou M, Tousoulis D.

error: