Δημοσιεύσεις

Modern management of hypertensive emergencies and urgencies: Do we need more technology, paramedics, or physicians?

By 12 Ιούλιος 2017 Απρίλιος 10th, 2019 No Comments

Δημοσίευση στις 2017/7/12 στο PubMed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28692167

Dimitriadis K, Tsioufis C, Tousoulis D.

error: