Δημοσιεύσεις

Characteristics of the transRADIAL approach for coronary angiography and angioplasty in GREECE: the RADIAL-GREECE registry.

By 16 Αύγουστος 2017 Απρίλιος 10th, 2019 No Comments

Δημοσίευση στις 2017/8/16 στο PubMed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28807802

Ziakas A, Didagelos M, Hahalis G, Koutouzis M, Tsigkas G, Bompotis G, Toutouzas K, Kartalis A, Hamilos M, Kouparanis A, Sanidas E, Skalidis I, Papadopoulos T0, Katranas S, Tsioufis K, Karvounis H.

error: