Δημοσιεύσεις

Advanced cardiopulmonary resuscitation (CPR) in the Catheterization Laboratory: Consensus document of the Working Groups of 1) Cardiopulmonary Resuscitation/Acute Cardiac Care and 2) Hemodynamic and Interventional Cardiology, Hellenic Cardiological Society.

By 9 Δεκέμβριος 2017 Απρίλιος 10th, 2019 No Comments

Δημοσίευση στις 2017/12/9 στο PubMed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29217152

Latsios G, Mpompotis G, Tsioufis K, Toutouzas K, Skalidis E, Synetos A, Avramidis D, Tousoulis D.

error: