Δημοσιεύσεις

Human Immunodeficiency Virus Infection And Hypertension. Is There a Connection?

By 9 Δεκέμβριος 2017 Απρίλιος 10th, 2019 No Comments

Δημοσίευση στις 2017/12/9 στο PubMed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29220484

Sanidas E, Papadopoulos DP, Velliou M, Tsioufis K, Barbetseas J, Papademetriou V.

Abstract

Data support that hypertension (HTN) is prevalent among human immunodeficiency virus (HIV) patients contributing to increased risk of cardiovascular disease. Immunodeficiency and prolonged antiretroviral treatment along with common risk factors including older age, male gender, and high body mass index might conduce to greater incidence of HTN. The purpose of this review was to summarize recent evidence of the increased cardiovascular risk in these patents linking HIV infection to HTN.

error: