Δημοσιεύσεις

Contrast-induced acute kidney injury: beware of the risk after coronary angiography.

By 29 Δεκέμβριος 2017 Απρίλιος 10th, 2019 No Comments

Δημοσίευση στις 2017/12/29 στο PubMed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29281937

Katsiki N, Tsioufis C, Hahalis G, Athyros VG.

error: