Δημοσιεύσεις

The new guidelines for hypertension: Navigating between Scylla and Charybdis of clinical practice.

By 26 Ιανουάριος 2018 Απρίλιος 10th, 2019 No Comments

Δημοσίευση στις 2018/1/26 στο PubMed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29366773

Tsioufis C, Dimitriadis K, Thomopoulos C, Tousoulis D.

error: