Δημοσιεύσεις

Blood pressure variability and cardiovascular prognosis. Many expectations but limited data.

By 5 Μάρτιος 2018 Απρίλιος 10th, 2019 No Comments

Δημοσίευση στις 2018/3/5 στο PubMed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29501576

Tsioufis C.

error: