Δημοσιεύσεις

Treatment Thresholds and Targets in Hypertension: Different Readings of the Same Evidence?

By 25 Απρίλιος 2018 Απρίλιος 10th, 2019 No Comments

Δημοσίευση στις 2018/4/25 στο PubMed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29686019

Tsioufis C, Thomopoulos C, Kreutz R.

error: